Farní rady - seznam

Ekonomická rada

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada, je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Její postavení upravuje kánon 537 CIC.

Jméno
P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.
Ing. arch. Tomáš Hladík
Marie Kárníková
Robert Krejčí
Ing. Lukáš Kutil

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada, je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

Jméno
P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.
Viktor Darebný, DiS.
Bc. Kateřina Grenarová
Bc. Lucie Grenarová
Vojtěch Hylský, DiS.
Ing. Přemysl Jiřík
Mgr. Marie Knappová
Mgr. Iveta Neubergová
RNDr. Robert Otruba
Mgr. Bc. Michal Šramko, DiS. Art
Monika Trdličková
Ing. Ladislav Vokoun