kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bykáň

Logo farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
O místu:

Vznik raně gotického kostela se odhaduje do třetí čtvrtiny 13. století. Z nejstarší stavební etapy se zachovala pouze západní část lodi, včetně hrotitého portálku na jižní straně. Ze středověké stavby se dochoval také západní střešní štít, který dokládá původnost západní části lodi. Později o vyhořelém kostele se dozvídáme ze zprávy v rejstříku papežského desátku z roku 1384. Zpustlý byl i po třicetileté válce, kdy se k roku 1651 zaznamenávají snahy o jeho opravu. Zásadní přestavba se uskutečnila až v roce 1720, při které byla loď rozšířena východním směrem a vznikl dnešní presbytář se sakristií. Současná je patrně i západní předsíň a zvonice. Kostel tehdy získal dnešní podobu, včetně vnitřního zařízení. Až později byl strop lodi opatřen "falešnou" klenbou. Barokní krov byl částečně zachován a posunut do vyšší polohy. Do 20. století spadají jen drobné úpravy kostela. Při některé z posledních oprav byl odhalen gotický portál na jižní straně lodi. V 90. letech byl zazděn jižní vstup do lodi.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie představuje hodnotnou původně středověkou sakrální stavbu, zbarokizovanou v roce 1720. Dochovány jsou zde cenné architektonické a uměleckořemeslné prvky. Areál kostela spolu se sousední farou tvoří architektonicky i urbanisticky velmi hodnotný celek.

Místo uskutečnění

N 49°53.89425', E 15°14.69137'

Sdílejte info