Společenství dětí 11-13 let

Společenství dětí 11-13 let

Dětem ve věku zhruba od 11 do 14 let vede Eliška Šustková a Josefína Pazderová a schází je pravidelně jednou za 14 dní na arciděkanství. Setkání mají duchovní náplň, ale součástí jsou různé další sportovní, zábavné a vzdělávací aktivity.

Eliška Šustková
sustkova.eliska@cigykh.cz