Knihovna

Knihovna

Knihovna farnosti sv. Jakuba je malým knihovním fondem, jehož základ tvoří zejména tituly současné křesťanské literatury. K půjčování knih je třeba stát se registrovaným čtenářem knihovny (registrace je zdarma). Při první návštěvě knihovny vyplníte přihlášku, získáte registrační číslo a hned si můžete začít půjčovat. Výpůjční doba jsou čtyři týdny, najednou může mít jeden čtenář vypůjčeno maximálně deset titulů.

 

Výpůjční doba farní knihovny:
po dohodě kdykoli v pracovní době farní kanceláře

Milena Pfaifrová (farní knihovnice) 
+420 602 842 013

Jaroslav Bouška (sekretář farní kanceláře)
+420 731 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

 

Katalog knih je k dispozici zde

Knihovní řád zde.