Společenství seniorů

Společenství seniorů

Pravidelná setkání seniorů se konají na arciděkanství, společně se modlíme a hovoříme o nejrůznějších tématech. Několikrát do roka se vydáme na pouť nebo na společnou duchovní obnovu.

Jiřina Urbanová

+420 721 505 794