Seznam duchovních farnosti

Duchovní farnosti

P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.

P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.

arciděkan ( od 1.8.2022 )

Datum svěcení: 15.9.2001

P. Mgr. Bc. Michal Šramko

P. Mgr. Bc. Michal Šramko

farní vikář ( od 25.5.2024 )

Datum svěcení: 25.5.2024

1