Chcete podpořit naši farnost?

Chcete podpořit naši farnost?

Můžete tak učinit několika způsoby:

 

MODLITBOU 

Pro všechny je důležitá modlitba: jak soukromá, tak společná. Každý nám může pomoci tím, že se bude za naši farnost a její činnost bude modlit.

 

DOBROVOLNICKY

Nabídnout můžete také svoje síly jako dobrovolník při různých aktivitách, které naše farnost dělá. Staňte se dobrovolníkem a přiložte ruku k dílu. Rádi pomůžete, ale váháte do jaké služby se zapojit? Kontaktujte kněze naši farnosti. 

 

FINANČNĚ

Přispějte na provoz farnosti a obnovu našich památek. Naše farnost pečuje a spravuje o mnoho kostelů a dalších objektů, které plní svůj duchovní a kulturní význam v rámci celého města a okolí.

Svůj dar můžete zaslat na bankovní účet farnosti jednorázově nebo trvalým příkazem. 

Číslo účtu farnosti je 441774319/0800, do poznámky uveďte "dar pro potřeby farnosti". Pokud máte zájem o potvrzení o daru pro daňové účely, sdělte nám adresu trvalého bydliště, např. ji napište do poznámky při platbě.

dar_pro_potreby_farnosti

PŘI KOSTELNÍ SBÍRCE

Součástí každé nedělní mše svaté je také sbírka. Příspěvkem do této kostelní sbírky přispějete na potřeby farnosti. Zpravidla jednou za měsíc je sbírka určena na konkrétní účel vyhlášený naším biskupem (na bohoslovce, charitu, misie, atd.).