Dobrovolné služby

Dobrovolné služby

 •  
  Čtení Božího slova při liturgii
  Koordinátor: František Malík
  + 420 724 932 554
  malikf@centrum.cz
 •  
  Ministrantská služba
  Koordinátor: Jaroslav Bouška
  +420 731 604 607 
  jaroslav.bouska@khfarnost.cz
 •  
  Modlitba za potřeby druhých
  Koordinátor: Anna Pěkná
  +420 776 109 949
  annapekna@seznam.cz
 •  
  Program pro děti při nedělním kázání
  Koordinátor: Kateřina Grenarová
  +420 739 036 987 
  katerina.grenarova@khfarnost.cz
 •  
  Úklid kostela sv. Jakuba
  Koordinátor: Anna Hylská
  +420 731 598 862
  annahylska@seznam.cz
 •  
  Technické zajištění akcí
  Koordinátor: Jiří Trunec
  +420 723 440 723
  trunecjiri@seznam.cz
 •  
  Občerstvení při farních akcích
  Koordinátor: Monika Trdličková
  +420 607 188 396
  monicatrd@seznam.cz
 •  
  Farní knihovna
  Koordinátor: Milena Pfaifrová
  +420 602 842 013
 •  
  Fotografování při farních akcích
  Koordinátor: Jaroslav Bouška
  +420 731 604 607
  jaroslav.bouska@khfarnost.cz
  Prosíme i příležitostné fotografy, kteří mají snímky z různých farních akcí, aby je posílali k umístění na tento web.