Svatojakubský chrámový sbor

Svatojakubský chrámový sbor

Svatojakubský chrámový sbor navazuje na dlouhou tradici liturgické hudby v Kutné Hoře. Ještě před sto lety měla Kutná Hora vlastní filharmonii (amatérskou) a velký chrámový sbor. Tato dvě tělesa se navzájem doplňovala a svou účastí zkrášlovala liturgii. Sbor historicky zpíval i velké mše (z archivu víme, že se zde prováděla Velká mše D dur od Josefa Gabriela Rheinbergra nebo mnoho dalších mší od předních autorů druhé poloviny 19. století (Mendelshon, Dvořák a další). 

 

V dnešní době sbor zpívá skladby autorů současných i dávno minulých. Ve svém repertoáru má díla od O. Gjeila, J. Schneidera - Trnavského, C. Francka, A. Tučapského, P. Ebena, J. Olejníka a mnohých dalších. 

 

Sbor byl obnoven v roce 2018 a vystupuje nejen při slavnostních bohoslužbách, ale i při dalších významných událostech. Přijďte si s námi zazpívat, neboť v současnosti stále nabíráme nové členy. 

 

Viktor Darebný - sbormistr

+420 739 495 249

viktor.darebny@khfarnost.cz