Svátost smíření

Svátost smíření

20230617-semi-0h8a0412-enhanced-nr

 

Ve svátosti smíření neboli svaté zpovědi svěřujeme do Božích rukou celý svůj život s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života i mezilidských vztahů Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí. Kněz je pouze prostředníkem tohoto odpuštění a posily. Je vázán slibem absolutní mlčenlivosti o tom, co se během svátosti smíření dozvěděl. Svátost smíření lze v našich kostelích přijmout zpravidla půl hodiny před večerní mší svatou a také každý první pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. V případě potřeby domluvit se individuálně neváhejte kontaktovat naše kněze.