Společenství Dům modlitby

Společenství Dům modlitby

Jsme malé společenství, které se schází k modlitbám a sdílení života z víry, hlásíme se k mezinárodnímu evangelizačnímu sdružení Koinonia Jan Křtitel. Společně čteme Boží slovo, chválíme Boha, hovoříme o tom, jak působí v našich životech, a modlíme se jedni za druhé.

 Martin Matyska
+420  605 189 160