Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 21.4. do 31.12.2024

Den Čas Místo a text
neděle
21.4.
07:30 kostel sv. Václava, Malešov: Na úmysl dárce
09:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého Jana Sehnala a jeho rodinu
11:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl dárce
úterý
23.4.
18:00 chrám sv. Barbory: Za zemřelou Jarmilu Bartoňovou
19:00 Arciděkanství: Kavárna s překvapením
Bavorsko: Ján Mihál
středa
24.4.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl dárce
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Klocovu, Svatkovu, Fischerovu a Nedvědovu
čtvrtek
25.4.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelou Jaroslavu Truhlářovou, P. Viléma Müllera
pátek
26.4.
10:00 klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova : STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Jaroslavy z rodiny Otradovcovy a Horákovy
sobota
27.4.
17:30 kostel sv. Jakuba : Za mládež
neděle
28.4.
07:30 kostel sv. Markéty, Křesetice: Na úmysl dárce
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Palečkovu a celý rod
11:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl dárce
úterý
30.4.
18:00 chrám sv. Barbory: Za Evu Lajkepovou
středa
1.5.
15:00 Roztěž: Za rodiny farnosti
čtvrtek
2.5.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
3.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodiče
sobota
4.5.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za rodinu Lánských, rodinu Sobotkovu, živé a zemřelé členy rodiny.
neděle
5.5.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za biřmovance
pondělí
6.5.
08:00 naší farnosti:


Více informací zde
úterý
7.5.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za vnoučata a jejich rodiny
středa
8.5.
18:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za nenarozené děti
čtvrtek
9.5.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
pátek
10.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na dobrý úmysl
neděle
12.5.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Kurcovu, Piskačovu a Syrových a duše v očistci
úterý
14.5.
18:00 chrám sv. Barbory: Za Lidušku a živé členy rodiny
středa
15.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Klocovu, Svatkovu, Fischerovu a Nedvědovu
čtvrtek
16.5.
18:00 kostel sv. Jana Nepomuckého: Za farnost
pátek
17.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vlastu Hlavatou
neděle
19.5.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Šlejtrovy, Mackovy a Opletalovy
pondělí
20.5.
08:00 klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova : Za studenty a za úspěšné složení maturitních zkoušek
úterý
21.5.
18:00 chrám sv. Barbory: Za zemřelou Janu Šimůnkovou
středa
22.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, zemřelé členy rodiny Červenkovy a duše v očistci
čtvrtek
23.5.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
pátek
24.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Vladimíra Morávka a jeho rodiče
sobota
25.5.
10:00 Hradec Králové, katedrála sv. Ducha: Kněžské svěcení Michala Šramka
18:00 kostel Nejsvětější Trojice: Za farnost
neděle
26.5.
14:00 kostel sv. Jakuba : Primiční mše svatá P. Michala Šramka
14:00 kostel sv. Jakuba : Primice P. Michala Šramka a farní den
úterý
28.5.
18:00 kostel sv. Jakuba
středa
29.5.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za dceru Andreu a za její rozhodnutí
19:00 Arciděkanství: Kavárna s překvapením
Slovinsko: Ladislav Vokoun
čtvrtek
30.5.
08:00 kostel sv. Jakuba
16:00 klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova : Předávání maturitních vysvědčení
pátek
31.5.
18:00 Rotžěž
sobota
1.6.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
2.6.
09:00 chrám sv. Barbory: Za farnost
úterý
4.6.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za zemřelé členy rodiny Plhoňovy a živé i zemřelé členy rodiny Kupkovy.
středa
5.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Horákovy, Volencovy a Němečkovy. 
čtvrtek
6.6.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
7.6.
17:00 kostel sv. Jakuba : Za návštěvníky Noci kostelů 
17:00 Kostely v Kutné Hoře a okolí: Noc kostelů
neděle
9.6.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za Františka Urbana a živé členy rodiny.
úterý
11.6.
18:00 chrám sv. Barbory: Za zemřelého Antonína Grenara, rodiče z obou stran, živé a zemřelé členy rodiny Grenarovy, Staňkovy a Grupkovy.
středa
12.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za kmotřence
čtvrtek
13.6.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
14.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za Boží pomoc a ochranu a dar zdraví. 
neděle
16.6.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Keclovu a jejich přátele.
úterý
18.6.
18:00 chrám sv. Barbory: Na úmysl
středa
19.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Kubošovy, Wernerovy, Peterkovy, Hamerských a Rozsypalovy.
čtvrtek
20.6.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
21.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na dobrý úmysl. 
neděle
23.6.
09:30 chrám sv. Barbory: Za obyvatele a návštěvníky našeho města. 
úterý
25.6.
18:00 chrám sv. Barbory: Za rodinu Vokounovu, za živé a zemřelé členy rodiny
středa
26.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další
čtvrtek
27.6.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
28.6.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Josefa Odstrčila, živé a zemřelé členy rodiny Odstrčilovy a Eichlerovy. 
neděle
30.6.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za P. Františka Koníčka
středa
3.7.
18:00 kostel sv. Jakuba
pátek
5.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
sobota
6.7.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
7.7.
09:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za přijatá dobrodiní. 
středa
10.7.
18:00 kostel sv. Jakuba
pátek
12.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování
neděle
14.7.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za sourozence a jejich rodiny
středa
17.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, + členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
pátek
19.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého manžela, tatínka, sestru, tchýni i tchána, za rod Panasů, Golebiowských a Dabrovských.
neděle
21.7.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za P. Jana Uhlíře, který slaví 50. narozeniny
středa
24.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Františka a Marii Jaroškovy a živé členy rodiny. 
pátek
26.7.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
28.7.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
středa
31.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zesnulého synovce Ondřeje. 
pátek
2.8.
18:00 kostel sv. Jakuba
sobota
3.8.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
4.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za společenství 
středa
7.8.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a + členy rodiny Holákovy, Topičovy, Mackovy, Ehrhardtovy a duše v očistci. 
pátek
9.8.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za dceru Barboru
neděle
11.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Beranovu, živé a zemřelé členy rodiny. 
středa
14.8.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
15.8.
18:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za farnost
pátek
16.8.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodiče Novákovy, sestry, bratra a živé členy rodiny.
neděle
18.8.
09:00 kostel sv. Jakuba
středa
21.8.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za dary Ducha svatého pro rodinu Keclovu a jejich blízké.
pátek
23.8.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
25.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelé Jána Koblíka a Štefana Vaľka a žijící členy rodiny.
středa
28.8.
18:00 kostel sv. Jakuba
pátek
30.8.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na úmysl dárce
neděle
1.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za děti, žáky a učitele
úterý
3.9.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
4.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
5.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
6.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelé P. Viléma Müllera a Jaroslavu Truhlářovou. 
sobota
7.9.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
8.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
10.9.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
11.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Marii a Františka Jaroškovy a vnoučata
čtvrtek
12.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
13.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za manželku, děti a jejich rodiny. 
neděle
15.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za děti a jejich rodiny.
úterý
17.9.
18:00 chrám sv. Barbory: Za syna Tomáše a jeho rodinu.
středa
18.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého Jindřicha Kozáka a živé členy rodiny
čtvrtek
19.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
20.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za vnoučata
neděle
22.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za + Jaroslavu Truhlářovou.
úterý
24.9.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + P. Jana Maříka, zemřelé členy rodiny Maříkovy a Březinovy.
středa
25.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
26.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
27.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
29.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za mládež a mladé rodiny naší farnosti. 
úterý
1.10.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
2.10.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
3.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
4.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
sobota
5.10.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
6.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za dar víry
úterý
8.10.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
9.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Trdličkovu a duše v očistci.
čtvrtek
10.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
11.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování.
neděle
13.10.
09:00 chrám sv. Barbory: Za farnost
úterý
15.10.
18:00 chrám sv. Barbory: Za sestru Janu, bratra Michala a jejich rodiny. 
středa
16.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Horákovy, Volencovy a Němečkovy. 
čtvrtek
17.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
18.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Miroslava Chmela, Jiřího Karelu, živé a zemřelé členy rodiny Chmelovy, Karelovy a Šimkovy.
neděle
20.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
22.10.
18:00 chrám sv. Barbory: Za rodinu Drahotovu a všechny příbuzné.
středa
23.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, zemřelé členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
čtvrtek
24.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
25.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Antonína a Marii Matějkovy, živé a zemřelé členy rodiny. 
neděle
27.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za + členy rodiny Šlejtrovy a Zachovy
úterý
29.10.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
30.10.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
31.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
1.11.
17:00 hřbitovní kostel Všech svatých: Za farnost
18:00 kostel sv. Jakuba
sobota
2.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za všechny zemřelé
neděle
3.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za duše v očistci na které nikdo nepamatuje. 
úterý
5.11.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
6.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + P. Viléma Müllera
čtvrtek
7.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
8.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Jiřího Karelu, rodiče a živé členy rodiny. 
neděle
10.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za Jaroslava Ťuku, živé a zemřelé členy rodiny. 
úterý
12.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + Marii Maříkovou, zemřelé členy rodiny Maříkovy a Březinovy.
středa
13.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Keclovy a Vokralovy.
čtvrtek
14.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
15.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Malíkovy a Doubravovy a Marii Hakenovou. 
neděle
17.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
19.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + Zdeňka Trdličku a živé členy rodiny. 
středa
20.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, + členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
čtvrtek
21.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
22.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy a Janákovy. 
neděle
24.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
26.11.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
27.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Zdenku a Jana Eichlerovy
čtvrtek
28.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
29.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za syna
neděle
1.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
3.12.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
4.12.
18:00 chrám sv. Barbory: Za farnost
čtvrtek
5.12.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za Františka a Marii Jaroškovy a celou rodinu. 
pátek
6.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
sobota
7.12.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
8.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za milosti
úterý
10.12.
18:00 chrám sv. Barbory: Za dar zdraví a lásky v rodině
středa
11.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Horákovy, Volencovy a Němečkovy.
čtvrtek
12.12.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
13.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování
neděle
15.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Krejčovu, živé a zemřelé členy rodiny
úterý
17.12.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
18.12.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
19.12.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
20.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za duše v očistci
neděle
22.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za Miroslava Chmela, živé a zemřelé členy rodiny Chmelovy, Karelovy a Šimkovy.
úterý
24.12.
16:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
středa
25.12.
00:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
čtvrtek
26.12.
09:00 kostel sv. Jakuba
pátek
27.12.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
29.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodiny farnosti
úterý
31.12.
16:00 chrám sv. Barbory: Na poděkování