Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 16.7. do 31.12.2024

Den Čas Místo a text
úterý
16.7.
18:00 chrám sv. Barbory: Za uzdravení Marka Mullera.
středa
17.7.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, + členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
čtvrtek
18.7.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
19.7.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého manžela, tatínka, sestru, tchýni i tchána, za rod Panasů, Golebiowských a Dabrovských.
neděle
21.7.
07:30 kostel sv. Václava, Malešov: Na úmysl
09:00 kostel sv. Jakuba : Za P. Jana Uhlíře, který slaví 50. narozeniny
11:00 kostel sv. Jakuba, Paběnice: Na úmysl
úterý
23.7.
18:00 chrám sv. Barbory: Za Aničky
středa
24.7.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Františka a Marii Jaroškovy a živé členy rodiny. 
čtvrtek
25.7.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
26.7.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zesnulé prarodiče, rodiče a bratra
sobota
27.7.
18:00 kostel sv. Jakuba : Koncert k poctě sv. Jakuba
Koncert k poctě sv. Jakuba. Viktor Darebný - varhany, Jiří Kuchválek a Jiří Kuchválek ml. - housle.
neděle
28.7.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
11:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
úterý
30.7.
18:00 kostel sv. Jakuba
středa
31.7.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zesnulého synovce Ondřeje. 
čtvrtek
1.8.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za Jaroslava Urbana, manželku a živé i zemřelé děti
pátek
2.8.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba
sobota
3.8.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
4.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za společenství 
úterý
6.8.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
7.8.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a + členy rodiny Holákovy, Topičovy, Mackovy, Ehrhardtovy a duše v očistci. 
čtvrtek
8.8.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
9.8.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za dceru Barboru
neděle
11.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Beranovu, živé a zemřelé členy rodiny. 
úterý
13.8.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
14.8.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za dar manželství, rodiny a 20 let společného života
čtvrtek
15.8.
18:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti): Za farnost
pátek
16.8.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodiče Novákovy, sestry, bratra a živé členy rodiny.
neděle
18.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rod Hejných a Jelínků
úterý
20.8.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
21.8.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba : Za dary Ducha svatého pro rodinu Keclovu a jejich blízké.
čtvrtek
22.8.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
23.8.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zdraví a Boží požehnání v nemoci za Ludmilu Urbanovou. 
neděle
25.8.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelé Jána Koblíka a Štefana Vaľka a žijící členy rodiny.
úterý
27.8.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
28.8.
16:00 kostel sv. Matouše, Třebonín: Na úmysl
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
29.8.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
30.8.
17:30 kostel sv. Jakuba : Adorace
Chvíle pro osobní modlitbu a ztišení před Kristem v Eucharistii.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na úmysl dárce
neděle
1.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za děti, žáky a učitele
úterý
3.9.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
4.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
5.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
6.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelé P. Viléma Müllera a Jaroslavu Truhlářovou. 
sobota
7.9.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
8.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelou Annu Kellerovou.
15:00 kaple Panny Marie, Roztěž: Za Ivu Masnou a její rodinu.
úterý
10.9.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
11.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Marii a Františka Jaroškovy a vnoučata
čtvrtek
12.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
13.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za manželku, děti a jejich rodiny. 
neděle
15.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za děti a jejich rodiny.
úterý
17.9.
18:00 chrám sv. Barbory: Za syna Tomáše a jeho rodinu.
středa
18.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za zemřelého Jindřicha Kozáka a živé členy rodiny
čtvrtek
19.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
20.9.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za vnoučata
neděle
22.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za + Jaroslavu Truhlářovou.
úterý
24.9.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + P. Jana Maříka, zemřelé členy rodiny Maříkovy a Březinovy.
středa
25.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
26.9.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
27.9.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
29.9.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za mládež a mladé rodiny naší farnosti. 
úterý
1.10.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
2.10.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
3.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
4.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
sobota
5.10.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
6.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za dar víry
úterý
8.10.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
9.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Trdličkovu a duše v očistci.
čtvrtek
10.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
11.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování.
neděle
13.10.
09:00 chrám sv. Barbory: Za farnost
úterý
15.10.
18:00 chrám sv. Barbory: Za sestru Janu, bratra Michala a jejich rodiny. 
středa
16.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Horákovy, Volencovy a Němečkovy. 
čtvrtek
17.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
18.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Miroslava Chmela, Jiřího Karelu, živé a zemřelé členy rodiny Chmelovy, Karelovy a Šimkovy.
neděle
20.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
22.10.
18:00 chrám sv. Barbory: Za rodinu Drahotovu a všechny příbuzné.
středa
23.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, zemřelé členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
čtvrtek
24.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
25.10.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Antonína a Marii Matějkovy, živé a zemřelé členy rodiny. 
neděle
27.10.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za + členy rodiny Šlejtrovy a Zachovy
úterý
29.10.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
30.10.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
31.10.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
1.11.
17:00 hřbitovní kostel Všech svatých: Za farnost
18:00 kostel sv. Jakuba
sobota
2.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za všechny zemřelé
neděle
3.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za duše v očistci na které nikdo nepamatuje. 
úterý
5.11.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
6.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + P. Viléma Müllera
čtvrtek
7.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
8.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za Jiřího Karelu, rodiče a živé členy rodiny. 
neděle
10.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za Jaroslava Ťuku, živé a zemřelé členy rodiny. 
úterý
12.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + Marii Maříkovou, zemřelé členy rodiny Maříkovy a Březinovy.
středa
13.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Keclovy a Vokralovy.
čtvrtek
14.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
15.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Malíkovy a Doubravovy a Marii Hakenovou. 
neděle
17.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
19.11.
18:00 chrám sv. Barbory: Za + Zdeňka Trdličku a živé členy rodiny. 
středa
20.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, + členy rodiny Červenkovy a duše v očistci. 
čtvrtek
21.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
22.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy a Janákovy. 
neděle
24.11.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
26.11.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
27.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za + Zdenku a Jana Eichlerovy
čtvrtek
28.11.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
29.11.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za syna
neděle
1.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
úterý
3.12.
16:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
středa
4.12.
18:00 chrám sv. Barbory: Za farnost
čtvrtek
5.12.
08:00 kostel sv. Jakuba : Za Františka a Marii Jaroškovy a celou rodinu. 
pátek
6.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
sobota
7.12.
08:00 kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
neděle
8.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování za milosti
úterý
10.12.
18:00 chrám sv. Barbory: Za dar zdraví a lásky v rodině
středa
11.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za živé a zemřelé členy rodiny Horákovy, Volencovy a Němečkovy.
čtvrtek
12.12.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
13.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Na poděkování
neděle
15.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodinu Krejčovu, živé a zemřelé členy rodiny
úterý
17.12.
18:00 chrám sv. Barbory
středa
18.12.
18:00 kostel sv. Jakuba
čtvrtek
19.12.
08:00 kostel sv. Jakuba
pátek
20.12.
18:00 kostel sv. Jakuba : Za duše v očistci
neděle
22.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za Miroslava Chmela, živé a zemřelé členy rodiny Chmelovy, Karelovy a Šimkovy.
úterý
24.12.
16:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
středa
25.12.
00:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
09:00 kostel sv. Jakuba : Za farnost
čtvrtek
26.12.
09:00 kostel sv. Jakuba
pátek
27.12.
18:00 kostel sv. Jakuba
neděle
29.12.
09:00 kostel sv. Jakuba : Za rodiny farnosti
úterý
31.12.
16:00 chrám sv. Barbory: Na poděkování