Společenství fokoláre

Společenství fokoláre

Hlásíme se k celosvětovému Hnutí fokoláre, které se snaží vnášet ducha rodiny do mezilidských vztahů. V Kutné Hoře se scházíme v domovech jednotlivých členů společenství, spolu se modlíme a sdílíme radosti i starosti, které prožíváme.

Zdena Hlavinková
+420 731 604 149
zdehlav@seznam.cz