Svátost biřmování

Svátost biřmování

Datum a čas

5.5.2024 od 09:00 do 10:30

Místo uskutečnění

Kostel sv. Jakuba

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Svátost biřmování

Svátost biřmování v naši farnosti bude udělovat diecézní biskup Mons. Jan Vokál.