Nadcházející pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb farností Kutná Hora, Bykáň, Třebonín
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30
kostel sv. Václava, Malešov
Na úmysl dárce
09:00
kostel sv. Jakuba
Za zemřelého Jana Sehnala a jeho rodinu
11:00
kostel sv. Matouše, Třebonín
Na úmysl dárce
Pondělí
22.4.
pondělí 4. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
23.4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18:00
chrám sv. Barbory
Za zemřelou Jarmilu Bartoňovou
Středa
24.4.
sv. Jiří, mučedníka 16:00
kostel sv. Matouše, Třebonín
Na úmysl dárce
18:00
kostel sv. Jakuba
Za rodinu Klocovu, Svatkovu, Fischerovu a Nedvědovu
Čtvrtek
25.4.
svátek sv. Marka, evangelisty 08:00
kostel sv. Jakuba
Za zemřelou Jaroslavu Truhlářovou, P. Viléma Müllera
Pátek
26.4.
pátek 4. velikonočního týdne 10:00
klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
18:00
kostel sv. Jakuba
Za Jaroslavy z rodiny Otradovcovy a Horákovy
Sobota
27.4.
sobota 4. velikonočního týdne 17:30
kostel sv. Jakuba
Za mládež
Neděle
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30
kostel sv. Markéty, Křesetice
Na úmysl dárce
09:00
kostel sv. Jakuba
Za rodinu Palečkovu a celý rod
11:00
kostel sv. Matouše, Třebonín
Na úmysl dárce

Sbírka na bohoslovce se koná tuto neděli (21. 4.). 

Kavárna s překvapením se bude konat v úterý 23. 4. v 19 hodin na arciděkanství. Hostem bude Ján Mihál a bude vyprávět o Bavorsku. 

Setkání účastníků posledního semináře Život v Duchu bude ve středu 24. 4. od 19 hodin na arciděkanství. 

Náboženství pro dospělé bude ve čtvrtek 25. 4. v 19 hodin v IC Sedlec. 

Schůzka Slunečního kmene a Concordie bude v sobotu 27. 4. v 9 hodin v Sedlci. 

Vikariátní setkání mládeže bude v sobotu 27. 4. od 17:30 hodin na arciděkanství.

Svatovojtěšská diecézní pouť na Libici se uskuteční v sobotu 27. 4. Program začíná již v 9 hod. adorací, modlitbou a příležitostí ke svátosti smíření. Po bohoslužbě v 10 hodin se půjde k místu bývalého Slavníkovského hradiště.