Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za rodiče

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
  • Označení: kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti) (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za rodinu Lánských, rodinu Sobotkovu, živé a zemřelé členy rodiny.

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za biřmovance

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 16:00 Mše svatá pro děti
  Mše svatá pro děti
  • 16:00 - 16:45
  • filiální kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
  • Označení: kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti) (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za vnoučata a jejich rodiny

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • filiální kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti)
  • Označení: kostel Matky Boží, Panny Marie (Na Náměti) (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za nenarozené děti

9Nanebevstoupení Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:30
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za farnost

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Na dobrý úmysl

11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za rodinu Kurcovu, Piskačovu a Syrových a duše v očistci

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: chrám sv. Barbory (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za Lidušku a živé členy rodiny

15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za rodinu Klocovu, Svatkovu, Fischerovu a Nedvědovu

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: kostel sv. Jana Nepomuckého (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za farnost

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za + Vlastu Hlavatou

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za živé a zemřelé členy rodiny Šlejtrovy, Mackovy a Opletalovy

20Panny Marie Matky Církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v klášteře sester voršilek)
  • Označení: klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za studenty a za úspěšné složení maturitních zkoušek

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: chrám sv. Barbory (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za zemřelou Janu Šimůnkovou

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, zemřelé členy rodiny Červenkovy a duše v očistci

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:30
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za farnost

24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Za Vladimíra Morávka a jeho rodiče

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  ( volná intence )

29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:30
  • arciděkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
  • Označení: kostel sv. Jakuba (Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město)

  ( volná intence )

 • 16:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 16:00 - 17:00
  • klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v klášteře sester voršilek)
  • Označení: klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Kutná Hora-Vnitřní Město)

  Předávání maturitních vysvědčení

31Navštívení Panny Marie