Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Datum a čas

2.6.2024 od 09:00 do 10:30

Místo uskutečnění

Chrám sv. Barbory

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit 2. června v 9 hodin v chrámu sv. Barbory. Po této mši svaté bude následovat Eucharistické procesí do kaple Božího těla. Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší svatou (8:30 hod.) shromáždily před sakristií na malý nácvik.

dsc_0888

 

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby hostie krvácet. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat na slavnost Božího Těla procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

slavnost_boziho_tela_8