Prohlídkový okruh Barbora, přízemí chrámu, empory
nekomentovaná prohlídka

Pozorujte, jak se pestrá galerie fresek, vitráží a kamenické výzdoby v průběhu dne proměňuje s měnícím se světlem. Usaďte se v barokní lavici a nechte na sebe působit okolní krásu. Projděte se přízemím chrámu, vystoupejte na jeho vnitřní balkóny a navštivte také kapli Božího těla, která stojí v těsné blízkosti. Prohlídka je individuální, ke vstupence dostanete písemného průvodce. V chrámu můžete setrvat podle vlastní libosti.

 

 

Základní vstupné
chrám sv. Barbory, empory 
Dospělí                              160 Kč
Senioři od 65 let                120 Kč
Studenti od 15 do 26 let    120 Kč
Děti od 6 do 15 let               50 Kč
Držitelé průkazu ZTP          50 Kč
Děti do 6 let                      zdarma

Zakoupením vstupenky do chrámu sv. Barbory přispíváte na zpřístupnění památek kaple Božího těla a kostela Matky Boží Na Náměti.

Scroll to top