Veřejná sbírka zvony pro Barboru

Na začátku 18. století byly ze zaniklé dřevěné zvonice přesunuty tři zvony chrámu svaté Barbory do jižní věže jezuitské...

Možnost získat dušičkové odpustky

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020...

Posvícení v kostele sv. Jakuba

Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba si připomeneme při slavnostní mši svaté dne 17. října v 9 hodin.

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top