Poutní mše svatá ve Vlašském dvoře

Jednou v roce se v kapli ve Vlašském dvoře, která je zasvěcená sv. Václavu, koná mše svatá. Zveme vás...

Kopie Palladia vystavena v chrámu sv. Barbory

U příležitosti svátku sv. Václava bude v chrámu sv. Barbory vystavena jedna z mnoha kopií Staroboleslavského palladia. Palladium -...

Biřmování

Chcete přijmou svátost křesťanské dospělosti? Co je biřmování ? svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu při...

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top