Poutní mše svatá v kostele Matky Boží na Náměti

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Matky Boží na Náměti v...

Kurz ALFA

Od září se opět rozběhne kurz Alfa Nový kurz Alfa začne v Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora 22....

Záznam mše svaté – loučení s P. Janem Uhlířem ve farnosti

V neděli 24. 7. 2022 se kutnohorská farnost loučila s arciděkanem Janem Uhlířem. Záznam slavnostní mše svaté zde.

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top