OTEVÍRACÍ DOBA

leden a únor               denně 10-16
březen                         denně 10-17
duben až září              denně 9-18
říjen                             denně 10-17
listopad a prosinec*  denně 10-16

(*chrám je zavřený 24.12.)

Koupit vstupenky


VÝJIMKY Z OTEVÍRACÍ DOBY
:

4.7. budeme mít otevřeno v čase 12-18 hod., v chrámu se koná svatba.

Dne 8.7. budeme v chrámu hostit jeden z koncertů festivalu Prague Proms. Otevírací doba bude BEZE ZMĚNY, jen, prosím, počítejte s tím, že v odpoledních hodinách bude probíhat příprava a zvuková zkouška na večerní koncert.

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÉ

PROHLÍDKOVÝ OKRUH BARBORA
přízemí chrámu sv. Barbory, vnitřní balkony (empory)

Dospělí                              160 Kč
Senioři od 65 let                120 Kč
Studenti od 15 do 26 let    120 Kč
Děti od 6 do 15 let               50 Kč
Držitelé průkazu ZTP          50 Kč
Děti do 6 let                      zdarma

PROHLÍDKKOVÝ OKRUH 3TOP
prohlídkový okruh Barbora, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostnice v Sedlci

Dospělí                              300 Kč
Senioři od 65 let                230 Kč
Studenti od 15 do 26 let    230 Kč
Děti od 6 do 15 let              95 Kč
Držitelé průkazu ZTP         95 Kč
Děti do 6 let                      zdarma

Zakoupením vstupenky do chrámu sv. Barbory přispíváte na zpřístupnění památek kaple Božího těla a kostela Matky Boží Na Náměti.

DALŠÍ SLUŽBY

    • WC (i bezbariérové) najdete v infocentru v těsné blízkosti chrámu.
    • Bezbariérový přístup je zajištěn pouze do přízemí chrámu; schodiště na emporu nedisponuje bezbariérovým opatřením.
    • V případě zájmu o konání svatebního obřadu najdete bližší informace zde.
    • Pokud máte zájem uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci, volejte pro bližší informace  zde.

Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
+420 327 515 796
+420 775 363 938
info@khfarnost.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb
+420 603 577 736
kristyna.drahotova@khfarnost.cz

          Nabídka prohlídek

          Nabídka prohlídek pro děti

Historie chrámu

Na počátku středověku byla nynější Kutná Hora poklidným místem, kde žilo jen několik málo lidí. I proto si zde založili klášter cisterciákové, mniši, kteří vyhledávali samotu a ticho k modlitbě. Vše se změnilo, když tu byly nalezeny bohaté zdroje stříbrné rudy. Vypukla stříbrná horečka a zanedlouho vzniklo rušné město, které záhy získalo královská privilegia. Na konci 14. století se začal stavět velkolepý chrám sv. Barbory, který dnes patří do zlatého fondu světového architektonického dědictví.

Stojí na skále na západním svahu říčky Vrchlice, nad místem, kde byl hlavní vstup do nejhlubšího dolu města. Chrám se tyčí nad krajinou, jako by do ní od věků patřil: jako zhmotněná naděje nejen všech horníků a středověkých měšťanů, ale i nás, kteří k němu přicházíme dnes.

Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál. V subtilním kamenném zdivu jsou osazena velkorysá okna, která otevírají prostor pro mystický dialog světla a stínu. Nečekané řešení horního patra, s emporami po obou stranách hlavní lodi, ještě posiluje úlohu světla proudícího dovnitř. Geniální zaklenutí s krouženými žebry je pozdvihnuto na vrchol estetiky a podtrhuje jedinečnost celé stavby.

Dodnes můžeme žasnout nad dovednostmi našich předků, nechat se oslovit a snad i trochu proměnit krásou uměleckých děl. Můžeme se v tichu zastavit a přemýšlet o hloubce a tajemství vlastního života.

« z 16 »

Scroll to top