OTEVÍRACÍ DOBA

leden a únor               denně 10-16
březen                         denně 10-17
duben až říjen             denně 9-18
listopad a prosinec*  denně 10-17

(*chrám je zavřený 24.12.)

Koupit vstupenky

 

Zakoupením vstupenky do chrámu sv. Barbory přispíváte na zpřístupnění památek kaple Božího těla a kostela Matky Boží Na Náměti.

 

ZAČÁTEK SRPNA OKOŘENÍME HUDBOU

5. srpna od 14:30 hod. přibližně do 16 hod. bude v chrámu zpívat dánský pěvecky sbor Roskilde Cathedral Church Choir. Celý hudební program je bez zvláštního příplatku, vstupné do chrámu po dobu vystoupení sboru bude stejné jako vždy.  Pěvecký sbor zpívá v doprovodu varhan, na programu jsou i skladby jen pro varhany.

 6. srpna od 19 hod. se bude v chrámu konat již tradičně jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. Zazní nádherná skladba od Antonína Dvořáka Stabat Mater. Otevírací doba chrámu nebude nijak omezena, jen, prosím, počítejte s přípravami a zvukovými zkouškami, které budou v chrámu probíhat od 15:00 hodin. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji zde

          Nabídka prohlídek

          Nabídka prohlídek pro děti

Historie chrámu

Na počátku středověku byla nynější Kutná Hora poklidným místem, kde žilo jen několik málo lidí. I proto si zde založili klášter cisterciákové, mniši, kteří vyhledávali samotu a ticho k modlitbě. Vše se změnilo, když tu byly nalezeny bohaté zdroje stříbrné rudy. Vypukla stříbrná horečka a zanedlouho vzniklo rušné město, které záhy získalo královská privilegia. Na konci 14. století se začal stavět velkolepý chrám sv. Barbory, který dnes patří do zlatého fondu světového architektonického dědictví.

Stojí na skále na západním svahu říčky Vrchlice, nad místem, kde byl hlavní vstup do nejhlubšího dolu města. Chrám se tyčí nad krajinou, jako by do ní od věků patřil: jako zhmotněná naděje nejen všech horníků a středověkých měšťanů, ale i nás, kteří k němu přicházíme dnes.

Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál. V subtilním kamenném zdivu jsou osazena velkorysá okna, která otevírají prostor pro mystický dialog světla a stínu. Nečekané řešení horního patra, s emporami po obou stranách hlavní lodi, ještě posiluje úlohu světla proudícího dovnitř. Geniální zaklenutí s krouženými žebry je pozdvihnuto na vrchol estetiky a podtrhuje jedinečnost celé stavby.

Dodnes můžeme žasnout nad dovednostmi našich předků, nechat se oslovit a snad i trochu proměnit krásou uměleckých děl. Můžeme se v tichu zastavit a přemýšlet o hloubce a tajemství vlastního života.

DALŠÍ SLUŽBY

    • WC (i bezbariérové) najdete v infocentru v těsné blízkosti chrámu.
    • Bezbariérový přístup je zajištěn pouze do přízemí chrámu; schodiště na emporu nedisponuje bezbariérovým opatřením.
    • V případě zájmu o konání svatebního obřadu najdete bližší informace zde.
    • Pokud máte zájem uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci, volejte pro bližší informace  zde.

Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
+420 327 515 796
+420 775 363 938
info@khfarnost.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb
+420 603 577 736
kristyna.drahotova@khfarnost.cz

Návštěvní řád
Pokyny pro návštěvníky v době šíření koronaviru

« z 16 »

Scroll to top