Open post

Biskup Jan Vokál k nadcházející prezidentské volbě

Bratři a sestry v Kristu,

v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.

Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.

V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.

Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.

K tomu Vám ze srdce žehnám.

Váš biskup

                                   +Jan Vokál

 

Převzato z www.bihk.cz

Open post

Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Během vánočních svátků měli návštěvníci kostela svatého Jakuba a účastníci bohoslužeb v chrámu svaté Barbory možnost podpořit svým příspěvkem kutnohorské charitní Středisko Na Sioně. Při půlnoční mši se vybralo 13 374 Kč, při silvestrovské mši 14 159 Kč, do pokladničky v sošce anděla, která stála celé svátky u betléma v kostele svatého Jakuba, lidé naházeli 29 140  Kč. Celkový výtěžek sbírky je tedy 56 673 Kč.

Částka byla předána pracovníkům charity, kteří ji využijí na vylepšení prostředí, ve kterém poskytují sociální službu Rané péče a Aktivizační službu Spolu Na Sioně. „Středisko sídlí v komplexu starších technických budov bývalé pojišťovny, které nejsou dostatečně zatepleny. Některé místnosti je obtížné vytopit a vytvářejí se v nich plísně, takže v zimních měsících zde nemůžeme s dětmi pracovat. Nejnaléhavěji je potřeba zateplit štít a vyměnit staré luxfery za plastové okno, což nám náš rozpočet nedovoluje. Proto si velmi vážíme této pomoci a věříme, že příští zimu už budou naši malí klienti a jejich rodiče přicházet do lepšího prostředí,“ uvedla Tereza Šedivcová, vedoucí Střediska Na Sioně.

Tradice vánoční pomoci potřebným má v kutnohorských kostelích už několik let podobu sbírky na konkrétní účely. V minulých šesti letech jsme vybranými prostředky podpořili Azylový dům pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Tentokrát peníze pomohou přímo v Kutné Hoře: znevýhodněným dětem, které potřebují speciální péči a podporu, a jejich rodinám.

„Rád bych poděkoval dárcům za jejich štědrost, se kterou do sbírky přispěli, a obecně všem návštěvníkům bohoslužeb za setkání, ze kterých jsem načerpal mnoho radosti. Přeji všem, aby nás tato radost provázela celý rok,“ doplnil P. Vladislav Brokeš, kutnohorský arciděkan.

 

V Kutné Hoře 17. ledna 2023

Kateřina Grenarová
pastorační asistentka
t: +420 739 036 987 | e: katerina.grenarova@khfarnost.cz

Open post

Adorace v kostele sv. Jakuba

Adorace před Nejsvětější svátostí se koná každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba.

Slovo adorace pochází z latinského adoratio, což znamená klanění... Sloužit a klanět se jedinému a nejvyššímu Bohu osvobozuje člověka od všech možných vlivů v životě.  Jak strávit čas při adoraci? Při adoraci nemusíte dělat mnoho, její síla tkví právě v tom, že na chvíli nic neděláme. V tichosti můžeme celým srdcem hluboce přemýšlet o Ježíši. Tím, že takto setrváme, projevujeme, že bez Něho nemůžeme žít.

 

Open post

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící různých církví ke společným modlitbám.

Naše farnost srdečně zve ke společné modlitbě na tento úmysl do chrámu sv. Barbory 25. ledna 2023, kde od 18 hodin bude probíhat ekumenická bohoslužba.

Open post

Vánoce ve farnostech Kutná Hora, Bykáň a Třebonín

Přinášíme přehled vánočních bohoslužeb v Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, Třebonín a Bykáň:

24. prosince 2022 / „Půlnoční“ mše svatá                                                     

16:00 | kostel sv. Jakuba – dětská bohoslužba
16:00 | Křesetice – zpívání koled a Betlémské světlo
22:00 | Třebonín
24:00 | chrám sv. Barbory

25. prosince 2022 / Slavnost Narození Páně

9:00 | chrám sv. Barbory
11:00 | Křesetice

26. prosince 2022 / Svátek sv. Štěpána

7:30 | Chlístovice
9:00 | kostel sv. Jakuba
11:00 | Paběnice

30. prosince 2022 / Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00 | kostel sv. Jakuba – obnova manželských slibů

31. prosince 2022 / Silvestr

16:00 | chrám sv. Barbory

1. ledna 2023 / Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:00 | kostel sv. Jakuba
11:00 | Třebonín
11:00 | Grunta

 

Open post

Sbírka Pomozte dětem na Sioně

O letošních Vánocích chceme finančně podpořit charitní Středisko Na Sioně v Kutné Hoře. Proto prostředky shromážděné v pokladničce (andílkovi) u betléma v kostele svatého Jakuba a výtěžek sbírky při půlnoční mši svaté poputují Oblastní charitě Kutná Hora a budou určeny na toto středisko, které pomáhá rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním. Předem děkujeme všem dárcům.

Open post

Roráty

Rorátní mše svatá v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 15. prosince v 7 hodin.

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry).

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29
Scroll to top