Open post

Běh pro zvon

V. ročník závodu "Běh pro zvon"

Po dvouleté pauze vynucené epidemiologickými opatřeními se vrací akce zatím mladá, ale aspirující na to, stát se v našem městě akcí tradiční. I v tomto roce pořádá běžecký závod Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora.

Historie závodu

Počátek této sportovní akce se pojí s rokem 2016, kdy se uskutečnil první ročník závodu s cílem podpořit veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Odtud také pochází název závodu, Běh pro Zvon. Cílem akce bylo tehdy mimo jiné seznámit lidi s veřejnou sbírkou  Zvon pro Jakuba a sbírku společnými silami podpořit. Tento záměr se podařilo naplnit a díky tomu jsme letos v květnu oslavili již páté výročí odlití zvonu Jakub Maria v holandském Astenu a na podzim tomu již bude 5 let, kdy kutnohořané uslyšeli první zvonění z věže kostela sv. Jakuba. 

Druhý ročník se konal 15. 10. 2017 a start jednotlivých závodů provázel už i hlas tohoto nového zvonu. Třetí ročník připomněl sté výročí založení naší republiky. Běh pro republiku s sebou přinesl změnu v trase závodu. Místo sedmi kilometrů se běžela trať v délce deset kilometrů. V roce 2019 jsme se společným během připojili k oslavě 30 let od sametové revoluce - 30 let svobody. Trasa i délka závodu zůstaly zachovány z předchozího ročníku. V letech 2020 a 2021 pak bohužel znemožnila další ročníky běhu nepříznivá epidemiologická situace.

V. ročník - Běh pro zvon
V letošním roce proto chceme navázat na předchozí ročníky závodu Běh pro Zvon. Zvuk zvonů se nese do velké dálky. Jejich hlas nám připomíná slavnou historii našeho města, práci našich předků, kteří svého času udělali Kutnou Horu důležitým evropským městem. Před dvěma lety jsme si připomněli 25. výročí zápisu Kutné Hory do seznamů UNESCO. Je na místě vyjádřit uznání také všem těm, kteří se o opětovný rozkvět našeho města zasloužili, věnovali mu svůj um, čas, úsilí a nevzdávali se, i když to byl a stále je běh na dlouhou trať. Jedním z projektů, které mají přispět k obnově dědictví našich předků, je renovace svatobarborských zvonů. V listopadu loňského roku byly proto dva ze tří těchto zvonů, Ludvík a Michal, sejmuty kvůli svému havarijnímu stavu z jižní věže Jezuitské koleje, a převezeny do zvonařské dílny v nizozemském Astenu. V současné době na jejich renovaci intenzivně pracuje mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek. Doufáme, že se během letošního podzimu oba zvony vrátí na své původní místo a jejich znovuprobuzené hlasy se rozezní spolu s hlasem svatojakubského zvonu Jakub Maria. 

Harmonie společného vyzvánění kutnohorských zvonů se nám tak může stát inspirací v našem každodenním životě v hledání souladu a cest k řešení.

Případný výtěžek z letošního Běhu pro zvon bude proto použit na uhrazení opravy svatobarborských zvonů. 

Základní informace

  • termín: neděle 16. 10. 2022
  • místo startu a cíle: Jakubská 1, Kutná Hora 284 01 (u kostela sv. Jakuba)
  • propozice závodu najde zde.
  • startovka zde
  • Trasa 3,5 km zde
  • Trasa 10 km zde
  • Výsledková listina zde
  • Fotogalerie (Jan Šmok) zde
  • Fotogalerie (Jana Vyčítalová) zde

Open post

Oslava 17. listopadu

17. listopad je spojen se dvěma událostmi moderních českých dějin, při nichž hlavní roli hráli studenti českých vysokých škol. V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké školy a mnoho studentů pak bylo posláno do koncentračního tábora a někteří i popraveni. V roce 1989 studentská demonstrace vedla k pádu komunistického režimu a obnovení demokracie.

Mši svatou na poděkování za svobodu budeme slavit v chrámu sv. Barbory 17. listopadu v 18 hodin.

 

Open post

První slavnostní zvonění opravených svatobarborských zvonů

Po téměř roční práci restaurátorů byly dva památné svatobarborské zvony MICHAL a LUDVÍK znovu umístěny ve věži bývalé jezuitské koleje v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 v 17:45 slavnostně zazvoní spolu s třetím zvonem BARBOROU a přidá se k nimi zvon JAKUB MARIA z kostela sv. Jakuba.

Kutnohořané se prvního společného zvonění dočkají před mší svatou, která se bude konat v chrámu sv. Barbory u příležitosti státního svátku, jako poděkování za svobodu a demokracii. Michal a Ludvík se připojí k nejmenšímu zvonu Barbora, který je po celou dobu v běžném provozu, a také ke zvonu Jakub Maria, který od roku 2017 visí ve věži kostela sv. Jakuba. Lidé tak poprvé uslyší zvonit všechny čtyři kutnohorské zvony společně a budou moci ocenit jejich harmonický souzvuk.

Zvony Michal a Ludvík se vrátily do Kutné Hory 7. října 2022 po opravě, které se ujal Petr Rudolf Manoušek ze zvonařské dílny v holandském Astenu. Menší zvon MICHAL (z roku 1493, o hmotnosti 2772 kg) měl vytlučený úderový věnec. Větší zvon LUDVÍK (z roku 1510 o hmotnosti 4712 kg) byl uprostřed pláště puklý v délce 220 cm a stal se historicky největším svařovaným zvonem v ČR. Kompletní opravou prošly také obě původní dřevěné hlavice zvonů včetně kování a čepů s uložením v kovaných rohatinách. Vzhledem ke stáří a stavu všech součástí musely být některé kované prvky zhotovené nově, aby byly zvony plně funkční.

Celou opravu financovala s pomocí dotací od Středočeského kraje a Města Kutná Hora v celkové výši 911 000 Kč a veřejné sbírky Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Veřejná sbírka ZVONY PRO BARBORU je nadále otevřena. Z původního odhadu 1,2 milionu stouply náklady na obnovu zvonů na více než 1,9 milionu korun. Prostřednictvím veřejné sbírky se k dnešnímu dni podařilo vybrat 745 678 Kč a je stále možné přispívat přímo v chrámu svaté Barbory nebo poukázáním libovolné částky na transparentní účet 6008553379/0800

Open post

Návrat svatobarborských zvonů

Záznam z návratu svatobarborských zvonů najdete ve videu zde.

Záznam z dronu najdete ve videu zde.

Obnovené svatobarborské zvony se vrací domů

tisková zpráva

Zvony Michal a Ludvík, které patří k chrámu svaté Barbory, se po téměř ročním pobytu ve zvonařské dílně v holandském Astenu vrací zpět do Kutné Hory. Po náročných restaurátorských pracích, které vedl Petr Rudolf Manoušek, budou v pátek 7. října přivezeny a vyzdviženy do věže bývalé jezuitské koleje v těsné blízkosti svatobarborského chrámu. Vlastník zvonů, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, celou akci financuje s pomocí veřejné sbírky a dotací.

Zvonaři v těchto dnech finišují obnovu zvonového příslušenství, aby 7. října mohlo dojít k navrácení celého kompletu na jeho místo ve zvonici. Zvony budou na místo přivezeny kamionem přímo z dílny v Holandsku a ještě tentýž den je nutné je dostat s pomocí jeřábu do věže. Zvonové patro je ve výšce téměř 18 metrů a několikatunové zvony do něj budou vpraveny oknem, jehož šíře jen o několik centimetrů přesahuje vnější průměr Ludvíka. Nejen proto musí zvonaři a technici se zvony manipulovat s naprostou přesností.

Harmonogram vytažení zvonů nelze přesně odhadnout. Přípravné práce budou na místě probíhat od časného rána, před samotným vytažením do věže bude možné si prohlédnout zvony zblízka. Slavnostní zahájení vlastního zvedání zvonů se předpokládá kolem 10. hodiny dopolední. Jisté je, že jako první vzhůru vystoupá menší zvon Michal. Vytažení bude trvat zhruba hodinu, následné posouvání zvonu ve věži může zabrat také tolik času. Teprve poté se zvedne zvon Ludvík. Kromě samotných zvonů budou moci lidé zhlédnout také výstavu fotografií z průběhu jejich obnovy.

V následujících několika týdnech budou ve věži probíhat dokončovací práce a teprve poté budou zvony finálně osazeny ve zvonových stolicích. Jejich prvního zvonění se Kutnohořané dočkají nejspíš koncem října. Michal a Ludvík se připojí k nejmenšímu zvonu Barbora, který je po celou dobu v běžném provozu, a také k novému zvonu Jakub Maria, který od roku 2017 visí ve věži kostela sv. Jakuba. Lidé tak poprvé uslyší zvonit všechny čtyři kutnohorské zvony společně a budou moci ocenit jejich harmonický souzvuk.

Oba zvony byly vyřazeny z provozu v roce 2018, kdy na nich byly zjištěny závady neslučitelné s dalším používáním. U menšího Michala bylo konstatováno 15procentní, tedy hraniční vytlučení zvonového věnce. Větší Ludvík na tom byl ještě hůře: zvonaři při obhlídce objevili na těle zvonu trhlinu, která se táhla v nezvyklém, horizontálním směru ve viditelné délce asi 60 cm. Od těchto zjištění usilovala farnost o obnovení obou zvonů.

Vše se dalo do pohybu loni v září, kdy byla vyhlášena veřejná sbírka, jejímž cílem je shromáždit potřebné prostředky na obnovu obou zvonů. V listopadu byly zvony sňaty z věže a odvezeny do zvonařské dílny v Astenu, kde začaly práce na jejich obnově. Restaurování zvonu Michal probíhalo podle plánu, postupným navařováním zvonoviny byl jeho věnec zesílen do původní tloušťky. U Ludvíka však podrobná expertiza, která mohla proběhnout až ve zvonařské dílně, odhalila, že trhlina je ve skutečnosti 2,2 metry dlouhá.

Původně byly náklady na obnovu obou zvonů vyčísleny na 1,2 milionu korun, po zjištění skutečného stavu většího zvonu však stouply na více než 1,9 milionu. Farnost na obnovu získala dotace od Středočeského kraje a Města Kutná Hora, které jsou v celkové výši 911 000 Kč. Prostřednictvím veřejné sbírky se k dnešnímu dni podařilo vybrat 688 506 Kč. Sbírka stále trvá a lidé do ní mohou přispět v chrámu svaté Barbory nebo poukázáním libovolné částky na transparentní účet.

Obnova svatobarborských zvonů nepřímo navazuje na úspěšný projekt pořízení nového zvonu pro kostel sv. Jakuba, který farnost realizovala v letech 2016 – 2017. Tehdy také vznikla tradice tzv. Běhu pro zvon, který se poprvé konal na podzim 2016 a dočkal se dalších tří opakování v následujících letech. Po pandemické pauze se Běh pro zvon uskuteční i letos, v neděli 16. října. Jeho případný výtěžek poputuje právě na obnovu svatobarborských zvonů.

Technické údaje:

Zvon Michal
odlit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře
průměr: 149,5 cm
hloubka: 114 cm
tloušťka věnce: 12,5 cm
hmotnost: 2,7 tuny
ladění: e1

Zvon Ludvík
ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře
průměr: 184,5 cm
hloubka: 144 cm
tloušťka věnce: 14 cm
hmotnost: 4,8 tuny
ladění: h0

 

Kontakt:
Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb
t: +420 603 577 736
e: kristyna.drahotova@khfarnost.cz
svatobarborskezvony.khfarnost.cz

 

Open post

Výuka náboženství pro první stupeň ZŠ

Farnost v novém školním roce opět nabídne dětem z prvního stupně základních škol výuku římskokatolického náboženství. První setkání se uskuteční 13. září v 16:00 v kostele Matky Boží Na Náměti, výuka pak bude probíhat každé úterý. Podrobnosti a přihlášku najdete v přiloženém souboru. Prosíme o přihlášení zájemců do 9. září.

Pozvánka a přihláška na náboženství 2022-23

Open post

Kurz ALFA

Od září se opět rozběhne kurz Alfa

Nový kurz Alfa začne v Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora 22. září 2022. Je určen všem, kdo mají chuť se na svět podívat z jiného úhlu pohledu. Proč žijeme, jde v životě o víc? Existuje Bůh? Zajímá se o mě? Proč je na světě zlo a smrt? Je Bůh silnější než zlo? O těchto a mnoha dalších otázkách budeme diskutovat a dívat se na svět očima křesťanství. Cyklus jedenácti setkání se koná každý čtvrtek od 19 hodin v budově arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora), a to od 22. 9. do 8. 12. 2022. Začínáme lehkou večeří, následuje promluva a diskuze ve skupinách. Zájemci o kurz Alfa se mohou přihlásit u Julie Němcové: julie.nemcova@khfarnost.cz, tel.: 731 604 076.

 

 

Open post

Večerní prohlídka kostela v Gruntě

Večerní prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě se bude konat 27. srpna 19 hodin a 3. září v 19 hodin.

Na varhany zahraje Michal Hanuš a slovem provede Lubomír Krátký.

Prohlídka se koná v rámci Kutnohorského léta 2022.

Zaplacením vstupného přispíváte na opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

 

 

 

 

 

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 28
Scroll to top