Open post

Velikonoční bohoslužby ve všech církvích v Kutné Hoře / Пасхальні служби в Кутній Горі

Ve spolupráci všech církví v Kutné Hoře vznikl přehled nejdůležitějších velikonočních bohoslužeb v češtině a ukrajinštině. Dveře našich kostelů a modliteben jsou otevřeny všem, věříme, že kdokoli na kteroukoli bohoslužbu zavítá, bude se zde cítit přijatý.

Přehled velikonočních bohoslužeb v Kutné Hoře / Пасхальні служби в Кутній Горі 

Open post

Velikonoční liturgie ve farnosti

10. 4. | KVĚTNÁ NEDĚLE

MŠE SVATÁ | 9 h | kostel sv. Jakuba

 

14. 4. | ZELENÝ ČTVRTEK

MŠE SVATÁ | 18 h | kostel sv. Jakuba

 

15. 4. | VELKÝ PÁTEK

MODLITBA RANNÍCH CHVAL | 9 h | kostel sv. Jakuba

KOSTEL OTEVŘEN K MODLITBĚ | 10-14 h | kostel sv. Jakuba

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY | 15 h | kostel sv. Jakuba

po skončení obřadů bude možnost modlit se u Božího hrobu po celou noc

PAŠIJE - KŘÍŽOVÁ CESTA | 21 h | park pod Vlašským dvorem

 

16. 4. | BÍLÁ SOBOTA

MODLITBA RANNÍCH CHVAL | 9 h | kostel sv. Jakuba

KOSTEL OTEVŘEN K MODLITBĚ | do 17 h | kostel sv. Jakuba

VELIKONOČNÍ VIGILIE | 20 h | kostel sv. Jakuba

 

17. 4. | VELIKONOČNÍ NEDĚLE

MŠE SVATÁ | 9 h | chrám sv. Barbory

 

18. 4. | PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÁ | 9 h | kostel sv. Jakuba

Open post

Pomoc lidem z Ukrajiny

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU PRO UKRAJINU.

Výtěžek sbírky je určen na zajištění humanitární pomoci lidem postiženým válečným konfliktem, živelnou pohromou, přírodní katastrofou, záchrany života a zdraví osob. Výtěžek sbírky bude sloužit k zajištění základních životních potřeb (potraviny, materiální potřeby aj.). Součástí je i poskytnutí psychosociální podpory, sociálních služeb a jiných druhů pomoci.

Více se o sbírce dočtete zde.

Důležité kontakty a informace zde.

Oblastní charita Kutná Hora zde.

Open post

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice. Biskup Jan nám posílá výzvu k této celosvětové modlitbě za mír.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ke stažení zde.

 

 

Open post

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové

Zdroj: www.cirkev.cz

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26
Scroll to top