Open post

Růženec za mír

Společenství věřících naší farnosti zvou na společnou modlitbu za mír a dobrou volbu našeho nového prezidenta. Modlitba bude vždy v pondělí a ve středu od 20.00 hodin přes Zoom.
Odkaz zde.

Kontaktní osoba Z. a J. Hlavinkovi (+420 731 604 147) a J. a J. Čermákovi (+420 777 932 624).

Open post

Adventní duchovní obnova

Doba adventu tradičně upozorňuje na potřebu zastavení a znovunabrání směru - tedy následování otevřenosti Matky Boží k Slovu, aby se mohlo stát tělem v tomto světě. Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu - zamyšlení na téma Jakým vzorem je nám na cestě za Kristem Panna Maria.

 

Open post

Žehnání adventního věnce

Novinkou letošního adventu bude umístění adventního věnce na veřejném prostranství před chrámem svaté Barbory. Na místě, které se přes den hemží návštěvníky Kutné Hory a kam vedou kroky řady místních občanů při večerních procházkách, chceme nabídnout tento tichý, ale výmluvný a srozumitelný symbol očekávání příchodu Ježíšova světla a pokoje. K požehnání tohoto adventního věnce se sjedeme v sobotu 26. listopadu v 16:30 při krátké pobožnosti, jejíž součástí bude modlitba za mír na celém světě. Můžete s sebou přinést i své vlastní adventní věnce, které rovněž požehnáme.

Open post

Modlitba za zemřelé

Slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé budeme slavit v kostele Všech svatých na hřbitově. V oba dny zde bude mše svatá od 17:00, ve středu na ni naváže i tradiční pobožnost na hřbitově. Pokud byste chtěli připojit prosbu za své zemřelé příbuzné či přátele ke společné modlitbě při mši svaté, kontaktujte do 31. října Jaroslava Boušku (e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz, tel.: 731 604 607).
V úterý 1. listopadu bude také možnost přijít na mši svatou pro děti, kterou budeme slavit od 16:00 v kostele Matky Boží, a ve středu 2. listopadu na studentskou mši plánovanou od 10:00 v klášterním kostele

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích leteceh (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10.

Podmínky:
Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1. do 8. listopadu;
v daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Open post

Zvonění za právě narozené děti

Zvon Jakub Maria, který byl v roce 2017 zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že (v našem společenství) vítá dítě, které se nedávno narodilo.

V neděli 20. 11. v 15 hodin zvon zazvoní za Hedviku Kratochvílovou a Bernadetu Malíkovou. 

Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, zašlete na adresu jaroslav.bouska@khfarnost.cz e-mail s následujícími údaji: jméno a příjmení dítěte, obec (město), připojte souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28
Scroll to top