Open post

Kopie Palladia vystavena v chrámu sv. Barbory

U příležitosti svátku sv. Václava bude v chrámu sv. Barbory vystavena jedna z mnoha kopií Staroboleslavského palladia. Palladium - milostný obraz Madony s dítětem bude vystaveno v ochozové kapli sv. Václava, pro kterou bylo v roce 1708 zhotoveno.

Využijte této příležitosti prohlédnout si tento vzácný reliéf a navštivte chrám sv. Barbory ve dnech 24. - 28. 9. Palladium bude umístěno v ochozové kapli sv. Václava.

 

Open post

Kurz ALFA

Od září se opět rozběhne kurz Alfa

Nový kurz Alfa začne v Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora 23. září 2021. Je určen všem, kdo mají chuť se na svět podívat z jiného úhlu pohledu. Proč žijeme, jde v životě o víc? Existuje Bůh? Zajímá se o mě? Proč je na světě zlo a smrt? Je Bůh silnější než zlo? O těchto a mnoha dalších otázkách budeme diskutovat a dívat se na svět očima křesťanství. Cyklus jedenácti setkání se koná každý čtvrtek od 19 hodin v budově arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora), a to od 23. 9. do 9. 12. 2021. Začínáme lehkou večeří, následuje promluva a diskuze ve skupinách. Zájemci o kurz Alfa se mohou přihlásit u Julie Němcové: julie.nemcova@khfarnost.cz, tel.: 731 604 076. Více informací zde. Těší se na vás přípravný tým, který vás Alfou bude provázet.

Všechny, kdo kurzem prošli, bychom chtěli povzbudit, aby na Alfu pozvali své přátele a známé, o nichž si myslí, že by je témata mohla zaujmout.

Open post

Výuka náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme Vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit se základy křesťanství a pomoci jim porozumět, co skutečně představují lidské i kulturní hodnoty z těchto kořenů vycházející. Děti se zážitkovou formou seznámí nejen s biblickými dějinami, ale i se slavením v katolické církvi. Zároveň je to pro dítě příležitost objevit cestu, jak se vyznat v dnešním mnohonáboženském světě.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad).

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (ke stažení zde) a do 10. září 2021 ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu: patricie.koubska@khfarnost.cz.

 Výuka náboženství bude zahájena v úterý 14. září 2021. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i Vás. Sejdeme  se v 16:00 hodin v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v těsné blízkosti Církevního gymnázia, kde vám představíme organizaci letošního školního roku, poté bude následovat první mše svatá pro děti.

Na setkání s Vámi a zejména s Vašimi dětmi se těší

P. Jan Uhlíř, kutnohorský farář

Zdena Hlavinková, katechetka

Markéta Sieglová, katechetka

Patricie Koubská, katechetka

Open post

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Modlitba za Mezinárodní eucharistický kongres zde.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 22 23 24
Scroll to top