Open post

Sbírka Pomozte dětem na Sioně

O letošních Vánocích chceme finančně podpořit charitní Středisko Na Sioně v Kutné Hoře. Proto prostředky shromážděné v pokladničce (andílkovi) u betléma v kostele svatého Jakuba a výtěžek sbírky při půlnoční mši svaté poputují Oblastní charitě Kutná Hora a budou určeny na toto středisko, které pomáhá rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním. Předem děkujeme všem dárcům.

Open post

Roráty

Rorátní mše svatá v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 15. prosince v 7 hodin.

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry).

Open post

Růženec za mír

Společenství věřících naší farnosti zvou na společnou modlitbu za mír a dobrou volbu našeho nového prezidenta. Modlitba bude vždy v pondělí a ve středu od 20.00 hodin přes Zoom.
Odkaz zde.

Kontaktní osoba Z. a J. Hlavinkovi (+420 731 604 147) a J. a J. Čermákovi (+420 777 932 624).

Open post

Adventní duchovní obnova

Doba adventu tradičně upozorňuje na potřebu zastavení a znovunabrání směru - tedy následování otevřenosti Matky Boží k Slovu, aby se mohlo stát tělem v tomto světě. Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu - zamyšlení na téma Jakým vzorem je nám na cestě za Kristem Panna Maria.

 

Open post

Žehnání adventního věnce

Novinkou letošního adventu bude umístění adventního věnce na veřejném prostranství před chrámem svaté Barbory. Na místě, které se přes den hemží návštěvníky Kutné Hory a kam vedou kroky řady místních občanů při večerních procházkách, chceme nabídnout tento tichý, ale výmluvný a srozumitelný symbol očekávání příchodu Ježíšova světla a pokoje. K požehnání tohoto adventního věnce se sjedeme v sobotu 26. listopadu v 16:30 při krátké pobožnosti, jejíž součástí bude modlitba za mír na celém světě. Můžete s sebou přinést i své vlastní adventní věnce, které rovněž požehnáme.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 25 26 27
Scroll to top