Open post

Seminář Kostely otevřené všem

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora zve na seminář KOSTELY OTEVŘENÉ VŠEM. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s norským partnerem Den norske kirke v rámci projektu Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky (KU-CH1-073). Podpořeno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP.

Svůj zájem o účast na semináři nám prosíme sdělte e-mailem na adresu sarka.schwarzova@khfarnost.cz

Open post

Zvonění za právě narozené děti

Zvon Jakub Maria, který byl v roce 2017 zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že (v našem společenství) vítá dítě, které se nedávno narodilo.

V neděli 27. 8. v 15 hodin zvon zazvoní za Bibianu Mackovou. 

Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, zašlete na adresu jaroslav.bouska@khfarnost.cz e-mail s následujícími údaji: jméno a příjmení dítěte, obec (město), připojte souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Open post

Farní příměstský tábor

V termínu 14.—18. srpna chystáme další ročník farního příměstského tábora pro děti zhruba od 6 do 12 let. Program připravuje Patricie Koubská s týmem mladých lidí blízkých farnosti. Týden bude plný dobrodružství, her, pohybu a tvoření, bude v něm také prostor pro zamyšlení a katechezi. Je potřeba, aby děti zvládly celodenní zápřah, před přihlášením proto zvláště u mladších zvažte jejich fyzickou zdatnost.

Setkání budou připravena na každý den tohoto týdne v čase od 8:00 do 16:00, místem konání je osvědčená zahrada kláštera svaté Voršily, se zázemím v prostorách gymnázia. Pro děti bude zajištěno pravidelné občerstvení včetně oběda. Doporučený finanční příspěvek je stanovený na 1 500 Kč za celý týden. Přihlášku (ke stažení níže) můžete vyplněnou odevzdat katechetům či v kanceláři arciděkanství, případně podepsanou a naskenovanou odeslat na e-mail katerina.grenarova@khfarnost.cz. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek je konec června, počet míst je omezený.

Přihláška na farní příměstský tábor 2023

 

Open post

Jáhenské svěcení Michala Šramka

Vážení přátelé, milí farníci,
srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou dne 1. 7. 2023 ve 14 hodin, při které bude Michal Šramko vysvěcen na jáhna.

Milí přátelé.

Rád bych vás pozval na své jáhenské svěcení. O tuto radost se s Vámi chci podělit při slavení mše svaté 1. července 2023 ve 14:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře (ul. Jakubská 1). Hlavním celebrantem této slavnosti bude pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek, rodák z Kutné Hory.             

Jako s každou slavností i s tímto dnem je spojeno mnoho organizačních věcí. Proto si dovoluji vám nabídnout několik užitečných informací. Vzhledem k tomu, že se slavnost bude konat v době a čase příznivém
pro turistický ruch, který je v Kutné Hoře velmi čilý, prosím Vás, kdo se chcete svěcení účastnit, aby jste pamatovali na dostatečný časový předstih a počítali s tím, že parkování ve městě je poměrně omezené. V Bezprostřední blízkosti kostela a budovy arciděkanství není možné parkovat. Pár tipů na parkování v docházkové vzdálenosti najdete níže..

Kněze a jáhny prosím, aby si s sebou vzali albu a bílou štolu a ministranty o vlastní ministrantské oblečení. Kněží a jáhni se budou převlékat na arciděkanství, odkud bude ve 13:55 vycházet liturgický průvod do kostela. Ministranti se budou převlékat v sakristii kostela.

Po skončení mše svaté Vás zvu na raut, který bude probíhat na prostranství mezi kostelem a arciděkanstvím. Během celého odpoledne se budu snažit být s vámi, abychom tento den strávili společně.

Pokud máte k naplánované slavnosti jakýkoli dotaz, jsem vám k dispozici na telefonu +420 732 132 658.

Těším se na Vás Michal Šramko

 

Možnosti parkování:

Parkoviště u kláštera sv. Voršily zde

Parkoviště u plaveckého bazénu zde

Parkoviště u kostela Matky Boží na Náměti zde

Parkoviště Na valech zde

Parkování v ulicích nad chrámem sv. Barbory (ulice Purkyňova, Havlenova a Dukelská)

 

Možnosti WC: 

U kláštera sv. Voršily - parkoviště

Havlíčkovo náměstí (Pacákovy sady - park pod schody u Vlašského dvora) zde

 

Ti co přijedou z větší dálky a hledají možnost ubytování, mohou využít ubytovací kapacity ve městě zde.

 

 

 

 

 

Posts navigation

1 2 3 4 5 27 28 29
Scroll to top