Open post

Jáhenské svěcení Michala Šramka

Vážení přátelé, milí farníci,
srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou dne 1. 7. 2023 ve 14 hodin, při které bude Michal Šramko vysvěcen na jáhna.

Milí přátelé.

Rád bych vás pozval na své jáhenské svěcení. O tuto radost se s Vámi chci podělit při slavení mše svaté 1. července 2023 ve 14:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře (ul. Jakubská 1). Hlavním celebrantem této slavnosti bude pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek, rodák z Kutné Hory.             

Jako s každou slavností i s tímto dnem je spojeno mnoho organizačních věcí. Proto si dovoluji vám nabídnout několik užitečných informací. Vzhledem k tomu, že se slavnost bude konat v době a čase příznivém
pro turistický ruch, který je v Kutné Hoře velmi čilý, prosím Vás, kdo se chcete svěcení účastnit, aby jste pamatovali na dostatečný časový předstih a počítali s tím, že parkování ve městě je poměrně omezené. V Bezprostřední blízkosti kostela a budovy arciděkanství není možné parkovat. Pár tipů na parkování v docházkové vzdálenosti najdete níže..

Kněze a jáhny prosím, aby si s sebou vzali albu a bílou štolu a ministranty o vlastní ministrantské oblečení. Kněží a jáhni se budou převlékat na arciděkanství, odkud bude ve 13:55 vycházet liturgický průvod do kostela. Ministranti se budou převlékat v sakristii kostela.

Po skončení mše svaté Vás zvu na raut, který bude probíhat na prostranství mezi kostelem a arciděkanstvím. Během celého odpoledne se budu snažit být s vámi, abychom tento den strávili společně.

Pokud máte k naplánované slavnosti jakýkoli dotaz, jsem vám k dispozici na telefonu +420 732 132 658.

Těším se na Vás

Michal Šramko

 

Možnosti parkování:

Parkoviště u kláštera sv. Voršily zde

Parkoviště u plaveckého bazénu zde

Parkoviště u kostela Matky Boží na Náměti zde

Parkoviště Na valech zde

Parkování v ulicích nad chrámem sv. Barbory (ulice Purkyňova, Havlenova a Dukelská)

 

Ti co přijedou z větší dálky a hledají možnost ubytování, mohou využít ubytovací kapacity ve městě zde.

 

 

 

 

 

Open post

Hledáme nového kolegu/kolegyni na vedoucí pozici technický správce památek – investiční činnost

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora,
vlastník památkových objektů chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba a dalších významných památek, hledá kandidáta na vedoucí pozici technický správce památek – investiční činnost.

 Nabízíme:

 • manažerskou pozici
 • možnost seberealizace v oboru záchrany památek
 • pestrou náplň práce:
 • stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek
 • stanovení rozsahu oprav objektů
 • výběr dodavatele oprav
 • kontrola a řízení průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb
 • řízení administrace dotací
 • spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací
 • komunikace se státní správou a samosprávou
 • koordinace údržby objektů
 • pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou)
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • nástup možný ihned, celý pracovní úvazek 40 hod. / týden
 • přátelské prostředí
 • stravenkový paušál
 • dovolená v délce 5 týdnů

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství nebo v oboru obnovy památek podmínkou
 • praxe v oboru podmínkou
 • autorizace ČKAIT výhodou
 • manažerské schopnosti
 • komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost
 • zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu
 • orientace v zákonech (stavební, památkové péče)
 • orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech
 • znalost práce s MS Office
 • zkušenost práce s rozpočty stavebních prací
 • pozitivní vztah k církvi

Místo výkonu práce: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

Svůj motivační dopis a strukturovaný životopis včetně kopií dokladů o vzdělání a výpisu z trestního rejstříku zasílejte na adresu: monika.pospisilova@khfarnost.cz do 28. 2. 2023.

Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.
S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.  

Inzerát ke stažení zde.

Open post

Restaurovaný Brandl a Palko jsou zpět na svých místech

Restaurovaný Brandl a Palko jsou zpět na svých místech v kostele svatého Jakuba

Vzácné barokní obrazy Stětí svatého Jakuba a Nejsvětější Trojice prošly v minulém roce náročnou opravou, po jejímž skončení se nyní vrátily na svá místa v oltáři kostela svatého Jakuba. Restaurátorské práce svěřila farnost akademickému malíři Romanu Ševčíkovi, který bude spolu s kolegy opravu prezentovat přímo na místě, a to v neděli 26. února od 10:30. V tento den budou také obrazy požehnány kutnohorským arciděkanem P. Vladislavem Brokešem. Události bude od 9:00 předcházet slavení mše svaté, na kterou je veřejnost rovněž srdečně zvána.

Autory obou obrazů jsou jedni z nejvěhlasnějších mistrů barokní malby. Zatímco Nejsvětější Trojici maloval Petr Brandl již z posledních sil (v roce 1734, tedy krátce před svou smrtí) a obraz nedosahuje úrovně jeho vrcholné tvorby, Stětí svatého Jakuba  vznikalo pod rukama Františka Palka v jeho špičkové formě (dokončil ho v roce 1762) a jedná se o mistrovský kus. Mistrovství ovšem vyžadovala i restaurátorská práce. Oba obrazy byly naposledy opravovány kolem poloviny 20. století; bohužel se na nich negativně podepsaly kromě zubu času i samotné tehdejší zásahy, zejména v případě Brandlova díla. To se nacházelo dokonce v havarijním stavu. Podrobnosti a zajímavosti z průběhu restaurování prozradí Roman Ševčík právě při příležitosti požehnání obrazů.

Instalací obrazů zpět do svatojakubského oltáře se uzavírá velký projekt Obnovy kostela svatého Jakuba, který začal v roce 2019. V jeho rámci byl obnoven vnější plášť a statika kostela, nástěnné malby a sochy v interiéru. Obnova obrazů je tedy třešinkou na dortu všech těchto prací, které byly financovány z Integrovaného regionálního operačního programu.  Kostel je nyní přístupný veřejnosti celoročně: v zimních měsících od pátku do neděle, v sezóně přibudou i další dny v týdnu.

Open post

Modlitba za mír a oběti válek

Kutnohorská farnost zve ke společné modlitbě za mír a oběti válek

Rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě za mír a za oběti nejen této války. Mši svatou na tento úmysl budeme slavit v pátek 24. února od 18:00 v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Mši bude předsedat kutnohorský arciděkan, P. Vladislav Brokeš.

Možná jsme si za ten rok otevřené ruské agrese na skutečnost války tak trochu zvykli a z naší otupělosti nás na chvíli proberou jen zprávy o mimořádně krutých a tragických událostech. Válka je však každodenní realitou mnoha lidí, a to nejen na Ukrajině. Chceme si znovu a hlouběji uvědomit, že se týká i nás a že máme nástroje, jak se tomuto zlu postavit.

V duchovní rovině, kterou bychom neměli opomíjet, je tou nejsilnější zbraní modlitba. V den tohoto smutného výročí budeme tedy společně prosit Boha za oběti veškerých válek, budeme prosit o mír a bezpečí pro lidi na celém světě, o požehnání pro všechny, kdo nasazují svoje síly na straně dobra, a také o proměnu lidských srdcí, aby v nich vládl pokoj a smíření.

Open post

Popeleční středa a postní doba

Popeleční středou dne 22. února vstoupíme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. Mše svatá s udílením popelce se bude konat v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.

 

 

Open post

Sbírka Svatopetrský haléř

Sbírka se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli, v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století.

V naší farnosti sbírka s názvem Svatopetrský haléř proběhne v neděli 19. února.

Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

Open post

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice v chrámu sv. Barbory

Mše svatá na svátek Uvedení Páně do chrámu bude v katedrále sv. Barbory ve čtvrtek 2. února v 18 hodin.

Svátek připomíná Ježíše, kterého Panna Maria s Josefem přinesli čtyřicátý den po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho představili Bohu. Tam ho poznali prorok Simeon a prorokyně Anna, jak o tom vypráví evangelista Lukáš (Lk 2,22–38). Simeon a Anna byli svědky naplnění proroctví Malachiášova: „... vstoupí do svého chrámu Pán“. V chrámě pak Simeon Ježíše nazval "světlem k osvícení pohanů".

Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701). Lidově se tento svátek nazývá Hromnice a je doprovázen žehnáním svící, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce.

 

Open post

Biskup Jan Vokál k nadcházející prezidentské volbě

Bratři a sestry v Kristu,

v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.

Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.

V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.

Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.

K tomu Vám ze srdce žehnám.

Váš biskup

                                   +Jan Vokál

 

Převzato z www.bihk.cz

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 16 17 18
Scroll to top