Open post

Modlitba růžence on-line

V naší farnosti probíhá společná modlitba růžence online přes komunikační kanál ZOOM každé pondělí, středu a pátek od 20:00.

Odkaz naleznete zde. Po kliknutí se  připojíte k právě se modlicímu společenství.

V případě, že se někomu nedaří připojit může kontaktovat Jana Čermáka (e-mail: cermakja@gmail.com; tel.: 777 908 243).

Open post

„Bytový seminář“ Liturgika na dobrou noc

Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou připravila "bytový seminář" s názvem Liturgie na dobrou noc. Téma jsou jednotlivé prvky breviáře.

Bude se konat vždy ve středu od 20:00.
-Dálka cca na 45-50 minut (dvě minipřednášky a prostor na dotazy)

Probíhat bude prostřednictvím platformy Zoom a YouTube

Poprvé již tuto středu 22. dubna.

Všechny informace naleznete na www.liturgie.cz.

Open post

Velikonoční pozdrav P. Jana Uhlíře občanům města

V Kutné Hoře 9. dubna 2020

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám popřál hezké velikonoční svátky. Budou pro nás všechny jiné a nezvyklé. My, křesťané, se nemůžeme setkávat na bohoslužbách, široké rodiny se nebudou moci sejít u svátečního stolu a naším městem nebudou proudit lidé přijíždějící na sedleckou pouť. O to více budeme možná pociťovat vděčnost za své blízké a zamýšlet se nad smyslem slavení Velikonoc.

V neděli velikonoční budu na vás všechny myslet při mši svaté, kterou budu slavit od 9 hodin v chrámu sv. Barbory. Budu tam prakticky sám, ale prostřednictvím online přenosu se ke mně bude moci připojit kdokoli z vás (přenos můžete sledovat na www.khfarnost.cz/youtube ).

Velikonoce jsou svátky naděje a radosti. V okamžiku, kdy si člověk myslí, že ho Bůh zklamal a opustil, ho tentýž Bůh zachraňuje a překvapuje novým, nečekaným řešením. Právě proto se v neděli velikonoční, o slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, budu modlit za naše město. Na přímluvu sv. Barbory, patronky lidí v nouzi, chci nás všechny svěřovat do Boží ochrany a všem vyprošovat pevné zdraví a lásku, svornost v našich rodinách. Budu prosit, aby Ježíš zlomil jakékoliv zlo ohrožující naše vztahy. S vděčností chci myslet na zdravotníky v nemocnici, ošetřovatelé v domovech pro seniory a na všechny, kteří pomáhají zajišťovat ochranu našeho zdraví, aby měli sílu ke své službě. Nemocným a starým lidem chci vyprošovat pokoj, trpělivost a důvěru v srdci. Politikům pokoru, moudrost a odvahu v rozhodování. Dětem a studentům brzký návrat do škol, k normálním studijním podmínkám a k setkání s jejich kamarády a přáteli. Těm, kdo přišli o práci, naději a trpělivost. Živnostníkům a podnikatelům, aby neztratili chuť a sílu znovu začít a rozvíjet, co se nyní zastavilo.

Milí Kutnohořané, každý z nás v této době touží být nějak užitečný a všichni děláme, co umíme. Já se za vás modlím. Chápu, že ne všichni této službě rozumíte. Je to však můj způsob, kterým vám všem chci projevovat lásku, blízkost i vděčnost, že mohu žít s vámi a vedle vás.
Přeji vám požehnané velikonoční svátky a těším se, že se brzy budeme moci potkat v ulicích nebo třeba na bohoslužbě či koncertě v chrámu sv. Barbory.

P. Jan Uhlíř
kutnohorský farář

Open post

Kostel sv. Jakuba otevřen k modlitbě

Kostel sv. Jakuba bude během velikonočního tridua otevřen k tiché soukromé modlitbě takto:

 

Zelený čtvrtek (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 19:00 – 21:00

Velký pátek (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00

Bílá sobota (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 10:00 – 16:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (tento den na požádání lze přijmout sv. přijímání) 16:00 – 21:00

 

Prosíme však o dodržení vydaných vládních opatření. Také je nutné při návštěvě kostela vždy dodržovat předepsaná hygienická pravidla: rouška, dezinfekce rukou, dodržování vzdálenosti od ostatních lidí, v blízkosti pouze 2 osoby, neprocházet se celým kostelem.

Open post

Jak prožít Velikonoce doma

V této době, kdy se nemůžeme zúčastňovat společné liturgie se můžete podívat na seriál videí na youtube kanále. První video se týká duchovního svatého přijímání. Druhé video liturgie v domácím prostředí – v rodině.

 

Pro rodiny i jednotlivce je připraven video průvodce o tom, jak při rodinné modlitbě využít prvky, které známe z velikonočních obřadů v kostele: Úvodní video • Zelený čtvrtek • Velký pátek • Vigilie vzkříšení.

Open post

Biskup Jan Vokál – jak slavit letošní Velikonoce

Biskup Jan Vokál, ve shodě se Svatým stolcem, vyzývá diecézany ke slavení Velikonočních svátků v jejich domovech a rodinách.

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

s bolestí v srdci Vás musím ve shodě s dekrety Svatého stolce (CCDDS č.153/20 z 19.3.2020 a CCDDS č. 154/20 z 25.3.2020) vyzvat, abyste letošní Velikonoce slavili jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v kostelích. Společně tím chráníme zdraví svých blízkých, zejména těch nejohroženějších - starých a nemocných - proto věřím, že tato omezení všichni přijmeme s pochopením a trpělivostí.

Zároveň Vás prosím, aby si Velikonoce v každé rodině zachovaly charakter největšího svátku v roce.  Prožívejme je proto následovně:

 • účastí na bohoslužbách skrze média či přenosy z farností. V naší diecézi budou přes internet přenášeny velikonoční bohoslužby z katedrály i z mnoha dalších kostelů. Sledujte proto prosím diecézní stánky www.bihk.cz s příslušnými odkazy a aktuálními informacemi.
 • duchovní budou nadále poskytovat individuální duchovní péči v případě potřeby, v jednotlivých případech je rovněž možné je požádat o svátost smíření, kterou zajistí tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tam, kde potřeba není naléhavá, nahrazujme svátost smíření hlubším zpytováním svědomí, vzbuzováním dokonalé lítosti nad hříchy s předsevzetím učinit osobní svatou zpověď až to bude možné.
 • prohlubme, případně zahajme či obnovme pravidelnou společnou modlitbu v rodinách, zejména v těch, kde jsou malé děti.
 • i když se z důvodu jejich bezpečí vyhneme návštěvám seniorů a nemocných, cíleně jim to nahrazujme telefonáty či jinými způsoby dálkového spojení, mysleme na to tím více, čím vzácnější je pro ně nyní osobní kontakt, vezměme si to během svátků za svůj úkol.
 • modleme se každý den Růženec, nejlépe společně v rodině, pokud možno od 20 hodin, případně i Denní modlitbu Církve (breviář). Pokud jste se jej nikdy nemodlili, začněte a prožijte Velikonoce s breviářem v ruce. Potřebné texty je možné najít i na mobilní aplikaci Breviář.
 • vyzkoušejte zejména o hlavních velikonočních dnech rovněž domácí bohoslužbu. Návod na ni - včetně varianty s účastí dětí - najdete zde:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
 • do každého ze svátečních dní pevně zařaďme modlitbu za nemocné, za ty, kdo o ně pečují, a za překonání současné epidemie. Děkujme také Pánu za vlastní zdraví či uzdravení.
 • nezapomínejme na konkrétní skutky lásky, aktivně ve svém okolí hledejme starší a nemocné lidi, ty, kteří jsou v karanténě či jinak izolováni, a nabízejme jim pomoc např. s nákupy, a obstaráváním dalších potřeb. Přijměme i tyto skutky jako jeden z hlavních způsobů, jak oslavit letošní Velikonoce.
 • Videa vhodná k domácí modlitbě během Velikonoc i k dalším svátečním tématům sledujte také na www.liturgie.cz externí odkaz.
 • Na níže uvedeném odkazu naleznete velmi dobře připravená videa, která jsou určitým návodem pro rodinnou modlitbu během tridua: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY externí odkaz

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

srdečně Vám děkuji za Vaši trpělivost, oběti a modlitby. S křesťanskou nadějí, kterou nám otevírá prázdný hrob našeho Pána, Vám žehnám, přeji a vyprošuji požehnané Velikonoce a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie.

Váš biskup

+ Jan Vokál

Open post

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové

Open post

Šijte roušky s Oblastní charitou

Drazí dobrovolníci,

Oblastní charita Kutná Hora začíná šít kapsové roušky pro možnost vložení nanofiltru.

Pokud máte chuť a sílu k šití, budou moc rádi za vaši pomoc.

Materiál si v případě potřeby můžete vyzvednout na Správním středisku charity v Havířské 403 (vchod vedle zadního vchodu do kina) v těchto časech:

ČTVRTEK 2.4. od 9:00-14.00

PÁTEK 3.4. od 9:00-12:00.

Bližší informace naleznete zde.

Návod na bavlněnou rouška s kapsou na filtr 15 x 20 cm podle Technické univerzity v Liberci naleznete na YouTube.

Děkujeme.

Open post

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR bude v době od 29. 3. do 5. 4. probíhat Týden modliteb za mládež. Cílem Týdne modliteb za mládež je:

 1. doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
 2. pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
 3. vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

 

Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru, kterou si můžete stáhnout zde.

Posts navigation

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
Scroll to top