Open post

Oslava svaté Barbory – poutní mše svatá

4. prosince si připomínáme svatou Barboru, patronku našeho města.
Přijměte pozvání na slavnostní mši svatou dne 4. 12. v 18 hodin v chrámu sv. Barbory.

Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži. Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena.

 

 

 

Open post

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici ředitel/ředitelka Církevní mateřské školy

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jako zřizovatel vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY školské právnické osoby Církevní mateřská škola svatého Jakuba se sídlem Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora s nástupem od 1. 4. 2024

Požadujeme:

 vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb.
 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů (příp. nástup na funkční studium řídících pedagogických pracovníků)
 dobré komunikační a organizační schopnosti
 aktivní znalost prostředí katolické církve
 praxe v řízení kolektivu
 ochota prohlubovat a rozšiřovat své vzdělání

Nabízíme:

 Mzdové ohodnocení odpovídající pozici ředitele církevní mateřské školy
 Podpora dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 Zázemí stabilní instituce postavené na křesťanských hodnotách
 Příjemné a přátelské pracovní prostředí
 Možnost pronájmu bydlení v blízkosti pracoviště

Místo výkonu práce: Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora

Svůj motivační dopis s návrhem koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (1-2 strany A4), strukturovaný životopis včetně kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z trestního rejstříku zasílejte na adresu: monika.pospisilova@khfarnost.cz do 5. 1. 2024.

Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději 12. 1. 2024.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Inzerát ke stažení zde.

Open post

Červená středa

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V Kutné Hoře se červeně nasvítí kostel sv. Jakuba a katedrála v Sedlci a to ve středu 29. listopadu od 17:00 do 7:00.

V chrámu sv. Barbory bude možné 29. listopadu během otevíracích hodin (10:00 – 17:00) zapálit červenou svíčku.

 

Open post

Pomůžeme ženám bez domova

Farnost chce během Vánoc podpořit projekt Noclehárna pro ženy. Díky tomuto projektu Oblastní charity Kutná Hora mohou ženy, které nemají střechu nad hlavou přenocovat v důstojných podmínkách.
Peníze, které se vyberou do andělíčka u betléma v kostele sv. Jakuba a během vánočních bohoslužeb (24. 12. a 25. 12.) budou věnovány na pomoc ženám bez střechy nad hlavou.

Prosíme, pomozte jim spolu s námi.

Open post

Adventní duchovní obnova

Doba adventu tradičně upozorňuje na potřebu zastavení a znovunabrání směru - tedy následování otevřenosti Matky Boží k Slovu, aby se mohlo stát tělem v tomto světě.

Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu - zamyšlení na téma ctností, kterou povede 3. 12. P. Vít Horák.

 

 

Open post

Žehnání adventního věnce

Na začátku adventu bude před chrámem sv. Barbory požehnán adventní věnec, který zde zůstane po celý advent.

Na místě, které se přes den hemží návštěvníky Kutné Hory a kam vedou kroky řady místních občanů při večerních procházkách, chceme nabídnout tento tichý, ale výmluvný a srozumitelný symbol očekávání příchodu Ježíšova světla a pokoje. K požehnání tohoto adventního věnce se sjedeme v sobotu 2. prosince v 16:30 při krátké pobožnosti, jejíž součástí bude modlitba za mír na celém světě. Můžete s sebou přinést i své vlastní adventní věnce, které rovněž požehnáme.

Posts navigation

1 2 3 4 18 19 20
Scroll to top