Open post

Běh pro zvon

VI. ročník závodu Běh pro zvon - pomáháme kde jde potřeba

Letošní ročník s mottem “Pomáháme, kde je potřeba” je pořádán ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora. V rámci propagace závodu představíme charitní Středisko Racek, které poskytuje službu Občanské poradny. Ta pomáhá v našem městě a okolí lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a neví si s ní rady. Případný výtěžek letošního běhu bude věnován na činnost Občanské poradny Kutná Hora.

Základní informace

 • termín: neděle 15. 10. 2023
 • místo startu a cíle: Jakubská 1, Kutná Hora 284 01 (u kostela sv. Jakuba)
 • propozice závodu najdete zde
 • přihlášky zde 

Historie závodu

Počátek této sportovní akce se pojí s rokem 2016, kdy se uskutečnil první ročník závodu s cílem podpořit veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Odtud také pochází název závodu, Běh pro Zvon. Cílem akce bylo tehdy mimo jiné seznámit lidi s veřejnou sbírkou  Zvon pro Jakuba a sbírku společnými silami podpořit. Druhý ročník a start jednotlivých závodů provázel už i hlas nového zvonu Jakub Maria. Třetí ročník připomněl sté výročí založení naší republiky. Běh pro republiku s sebou přinesl změnu v trase závodu. Místo sedmi kilometrů se běžela trať v délce deset kilometrů. V roce 2019 jsme se společným během připojili k oslavě 30 let od sametové revoluce - 30 let svobody. Trasa i délka závodu zůstaly zachovány z předchozího ročníku. V letech 2020 a 2021 pak bohužel znemožnila další ročníky běhu nepříznivá epidemiologická situace. V roce 2022 se konal běh na podporu svatobarborských zvonů. 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Open post

Výuka náboženství pro první stupeň ZŠ

Farnost v novém školním roce opět nabídne dětem z prvního stupně základních škol výuku římskokatolického náboženství. První setkání se uskuteční 26. září v 16:00 v kostele Matky Boží Na Náměti, výuka pak bude probíhat každé úterý.

Přihlášku najdete v přiloženém souboru zde . Prosíme o přihlášení zájemců do 22. září.

Open post

Biřmování

Chcete přijmou svátost křesťanské dospělosti?

Co je biřmování ?

 • svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu
 • při této svátosti člověk přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa v životě.

Kdo může tuto svátost přijmout?
Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let.

Chcete být biřmováni? Vyplňte PŘIHLÁŠKU ZDE a pošlete (do konce září) na jaroslav.bouska@khfarnost.cz nebo kontaktujte kněze naší farnosti:
P. Vladislav Brokeš
+ 420 731 402 221
vladislav.brokes@khfarnost.cz www.khfarnost.cz

Open post

Křest dospělých

Toužíte po křtu nebo hledáte cestu k Bohu? 

Co je křest?

 • završení období hledání, práh na cestě životem nebo start do nového života
 • základ křesťanského života, brána ke svátostem nebo odpuštění hříchů
 • těsné přátelství s Kristem

Mnozí dospělí přicházejí v určitých etapách svého života a touží po bližším vztahu s Bohem, byť tuto touhu mohou formulovat různě. Mnozí mají za sebou dlouholetá hledání a možná i určitá ztroskotání, mnozí teprve nedávno ucítili jakousi "životadárnou vůni" a hledají její zdroj. Některé inspiroval život a poselství Ježíše z Nazareta, se kterým se setkali v Bibli, prostřednictvím filmu, obrazů, literatury, umění. Mnohé přivedl příklad jejich blízkých.

Pokud se pro křest rozhodne dospělý člověk, je důležité, aby jej řádně zvážil a dobře se na takto významný životní krok připravil.

Jak probíhá příprava?

 • Příprava na křest v naší farnosti trvá zpravidla jeden rok, ale je možné ji rozložit i na delší časový úsek. Křest se pak podle starobylého zvyku uděluje o velikonoční noci.
 • Příprava nezahrnuje jen vzdělávání nebo zprostředkování informací. Jde také o duchovní proces, vstup do života modlitby a poznávání živého Boha.
 • V určité chvíli jsou všichni žadatelé pozváni ke vstupu do „katechumenátu“. Tento krok ještě nezavazuje k povinnosti být pokřtěn, ale umožňuje žadateli získat větší duchovní podporu společenství církve. K přípravě patří řada modliteb a drobných obřadů.

Chcete být pokřtěni nebo máte jiné otázky ohledně víry? Kontaktujte kněze naší farnosti:

P. Vladislav Brokeš
+ 420 731 402 221
vladislav.brokes@khfarnost.cz

První setkání zájemců se uskuteční 1. 10. v 16:30 na arciděkanství.

Open post

Poutě a posvícení

Některé kostely našich farností nejsou běžně přístupné a neslaví se zde ani pravidelné bohoslužby. Alespoň několikrát do roka se zde slaví liturgie a to při poutní mši svaté, kdy si připomínáme patrona kostela a nebo při posvícení, tedy mši svaté, kdy si připomínáme výročí posvěcení kostela.

ZÁŘÍ 2023


3. 9. v 7:30 poutní mše svatá v kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích
3. 9. v 11:00 posvícení v Hraběšíně
10. 9. v 11:00 posvícení v kostele sv. Markéty v Křeseticích
10. 9. v 15:00 poutní mše svatá v kapli Panny Marie v Roztěži
17. 9. v 7:30 posvícení v kostele sv. Václava v Malešově
17. 9. v 11:00 posvícení v kostele sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě
24. 9. v 11:00 poutní mše svatá v kostele sv. Matouše v Třeboníně
30. 9. v 8:30 poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře

ŘÍJEN 2023


1.10. v 7:30 poutní mše svatá v kostele sv. Václava v Malešově
8. 10. v 9:00 posvícení v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
8. 10. v 11:00 posvícení v kostele sv. Jakuba v Paběnicích
15. 10. v 9:00 posvícení v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře
29. 10. v 15:00 posvícení v kapli sv. Jana Křtitele v Bahně
29. 10. v 16:30 posvícení v kostele sv. Jana Křtitele v Klukách

LISTOPAD 2023


1.11. v 17:00 poutní mše svatá v kostele Všech svatých v Kutné Hoře
12. 11. v 11:00 posvícení v kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích

PROSINEC 2023


4. 12. v 18:00 poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

 

Posts navigation

1 2 3 4 18 19 20
Scroll to top