Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 27. 11. – 4. 12. 2022

Neděle 27.  11. 1.neděle adventní
7:30 VB* Křesetice  
9:00 VB* kostel sv. Jakuba Za farnost
11:00 VB* Třebonín
Úterý 29. 11.  
18:00 VB* chrám sv. Barbory Za Josefa Hruboše
Středa 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
16:00 VB* Třebonín  
18:00 P. Petr Tobek kostel sv. Jakuba Za Zdeňku a Jindřicha Wernerovy
 Čtvrtek 1. 12.  
7:00 VB* kostel sv. Jakuba Roráty
 Pátek 2. 12.  
10:30 VB* kostel Matky Boží Mše svatá za charitu
18:00 VB* kostel sv. Jakuba Za Josefa Odstrčila, živé a zemřelé členy rodiny
 Sobota 3. 12.  
8:00 VB* kostel Matky Boží  
Neděle 4.  12. 2. neděle adventní
7:30 VB* Bykáň  
9:00 VB* chrám sv. Barbory Za farnost
11:00 VB* Grunta
11:00 P. Petr Tobek Třebonín

Adventní brožuru se zamyšlením na každý adventní den je možné si vzít na stolku v kostele. Doporučený příspěvek je 34 Kč.
Benefiční koncert „První adventní svíčka pro charitu“ se bude konat tuto neděli (27. 11.) v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Výtěžek koncertu bude věnován Centru Přístav Oblastní charity Kutná Hora na projekt Záchranný kruh. Vstupné bude dobrovolné nebo bude možné výtěžek podpořit zakoupením sponzorské vstupenky v hodnotě 500 Kč.
Setkání zástupců společenství bude v úterý 29. 11. v 19 hodin na arciděkanství.
Roráty v kostele sv. Jakuba budou ve čtvrtek 1. 12. v 7 hodin.
Adorace v kostele sv. Jakuba  bude ve čtvrtek 1. 12. v 19 hodin.
Zpovídání bude v pátek 2. 12.  od 16:30 v kostele sv. Jakuba. Zpovídat bude P. Vladislav Brokeš a od 17:15 P. Pavel Tobek.
Prvopáteční adorace bude 2. 12. od 16:30 v kostele sv. Jakuba.
Společenství mladší mládeže se sejde v pátek 2. 12. v 19 hodin na arciděkanství.
Fatimská pobožnost bude v sobotu 3. 12. od 7:20 v kostele Matky Boží na Náměti.
Den otevřených dveří na Církevním gymnáziu bude v pátek 2. 12. od 9 do 14 hodin a v sobotu 3. 12. od 9 do 12 hodin.
Společenství dětí 9-11 let se sejde v sobotu 3. 12. ve 13 hodin na arciděkanství.
Společenství starší mládeže se sejde v sobotu 3. 12. v 19 hodin.
Poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory bude v neděli 4. 12. v 9 hodin.
Intence na další kalendářní rok je možné si zapisovat v sakristii kostela sv. Jakuba nebo na arciděkanství u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 607, e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz).
Sbírka na plošné pojištění majetku diecéze, vynesla 9 426 Kč.


*Mši sv. slouží:    VB - P. Vladislav Brokeš

Scroll to top