Bohoslužby a ohlášky

FARNÍ OHLÁŠKY 22. 11. – 29. 11. 2020

Neděle 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
9:00 DR* on-line přenos za rodiče a prarodiče Volencovy, Horákovy a Němečkovy
Pondělí 23. 11. Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona Královéhradecké diecéze
8:00 DR* kostel Matky Boží  
Úterý 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Lac, kněze a druhů, mučedníků
17:00 JU* kostel Matky Boží Za Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy rodiny, rodinu Červenkovu a duše v očistci
Středa 25. 11.  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za rodiče Alenu a Pavla
Čtvrtek 26. 11.  
7:30 DR* kostel Matky Boží Za Michalu Bigasovou
Pátek 27. 11.  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za zemřelou Marii Mackovou z Hloušky, za zemřelou Marii Mackovou z Karlova a jejich rodiny
Neděle 29. 11. 1. neděle adventní
7:00 JU* chrám sv. Barbory  
9:00 JU* chrám sv. Barbory Za farnost
9:00 DR* Křesetice  
10:45 DR* Třebonín  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za Mikuláše a Mariu Ďuricovy

Rezervace místa mše svaté: podle aktuální protiepidemické situace je možné, aby se mše svaté účastnilo zatím pouze 20 osob. Na mše svaté je proto potřeba si rezervovat místo a to buď telefonicky ve farní kanceláři u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 607) nebo zapsáním v tabulce, která je k dispozici na webu farnosti. Při zapisování berte ohled také na to, aby se dostalo během týdne na co nejvíce farníků.

Nedělní mši svatou v 9:00 v chrámu sv. Barbory je možné sledovat on-line na YouTube kanále https://www.khfarnost.cz/youtube.

Svaté přijímání se bude podávat individuálně v kostele Matky Boží v neděli v 10:30 – 11:30 a  18:00 – 19:00. V Křeseticích je příležitost v neděli v 10:30 – 11:00 a v Třeboníně 11:30 – 12:00.

Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před mší svatou nebo po domluvě s knězem.

Adorace bude ve čtvrtek 26. 11. od 19:00 do 20:00 v kostele Matky Boží.

Žehnání vlastních adventních věnců bude v sobotu 28. 11. při mši svaté v 18:00, která bude s nedělní platností a také při všech bohoslužbách v neděli.

Roráty budou každou adventní neděli v chrámu sv. Barbory a každý čtvrtek v kostele Matky Boží vždy v 7:00.

Brožury s adventním zamyšlením jako příprava na Vánoce jsou k dispozici na stolku v kostelích. Doporučený příspěvek  za jeden kus je 25,- Kč

Oblastní charita Kutná Hora hledá pečovatelku. Nástup možný ihned. Kdo by měl zájem, může kontaktovat pro více informací paní Tomíškovou (tel. 731 598 960).

Setkání s Mikulášem pro děti z farnosti (ve věku do 8 let) bude v sobotu 5. 12. Otec Jan a Dmytro jsou ochotni navštěvovat spolu s andělem děti u vašich domovů a to v čase od 16:00 do 20:00. Kapacita je 26 dětí a je potřeba předem se objednat ve farní kanceláři u Jaroslava Boušky  (e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz). V okolí Kutné Hory je potřeba individuální domluva s knězem.

Portál Mše svaté online (www.mseonline.cz) přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

 

Scroll to top