Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 15. 5. – 22. 5. 2022

Neděle 15.  5. 5. neděle velikonoční
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za rodinu Palečkovu a celý rod
10:00 MK* kostel Nejsvětějšího Srdce Páně  Церква Пресвятого Серця Ісуса ŘECKOKATOLICKÁ LITURGIE V UKRAJINŠTINĚ
Греко-католицька літургія українською мовою
11:00 JU* Souňov
15:00 JU* Bahno
18:00 JU* Kostel sv. Jana Nepomuckého Za farnost
Úterý 17. 5.  
18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA chrám sv. Barbory  
Středa 18. 5.  
16:00 P. Petr Tobek Třebonín  
18:00 JU* kostel Matky Boží Za zdraví manželky a maminky
 Čtvrtek  19. 5.  
7:00 JU* kostel sv. Jakuba Za úspěšné složení zkoušky
 Pátek 20. 5.  
18:00 P. Pavel Klouček kostel sv. Jakuba Za Vladimíra Hornu, živé a zemřelé členy jeho rodiny, za zemřelé členy rodiny Červenkovy a duše v očistci
Neděle 22.  5. 6. neděle velikonoční
7:30 JU* Křesetice  
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za Františka a Antonii Urbanovy, rodiče a sourozence
10:00 MK* kostel Nejsvětějšího Srdce Páně  Церква Пресвятого Серця Ісуса ŘECKOKATOLICKÁ LITURGIE V UKRAJINŠTINĚ
Греко-католицька літургія українською мовою
11:00 P. Petr Tobek Třebonín

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého bude tuto neděli (15. 5.) v 18 hodin.
Oblastní charita Kutná Hora zve v rámci aktivizačního programu pro seniory na společné sledování dokumentu Příběhy soch,  ve středu 18. 5. ve 14 hodin. Akademický sochař Petr Váňa poutavým způsobem vypráví o tom, jak vznikal Mariánský sloup v Praze. Program se uskuteční ve středisku Přístav - naproti Modeně, vchod je z parkoviště.
Uzávěrka Zpravodaje bude ve středu 18. 5. Příspěvky posílejte Kateřině Grenarové (katerina.grenarova@khfarnost.cz).
Adorace v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 19. 5. od 19 do 20 hodin.
Společenství mládeže od 11 do 14 let se sejde v pátek 20. 5. v 19:00 na arciděkanství.
Večer chval v Čáslavi se bude konat v sobotu 21. 5. v 18 hodin. Modlitbou a zpěvem bude provázet kapela DOTEK
(Jiří Hubálek, Jan Klinger, Petr Klinger, Daniel Kreisinger, Petr Kučera).
Výlet dětí
od 9 do 11 let bude v neděli 22. 5. Přihlášky a více informací u Markéty Šustkové (sustkkova.marketa@cigykh.cz)
Sbírka na pronásledované křesťany bude v neděli 22. 5. Určená kasička na tento účel bude u vchodu kostela.
Sbírka na kněžský seminář, která byla minulou neděli, vynesla 7 433 Kč.
Diecézní časopis Adalbert je možné si vzít v kostele. Příspěvek  29 Kč je možné vhodit do sbírky nebo pokladničky v kostele.


*Mši sv. slouží:    JU – P. Jan Uhlíř; MK - P. Marian Kurylo

Scroll to top