Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 11. 4. – 18. 4. 2021

Neděle 11. 4. 2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství
9:00 JU* chrám sv. Barbory Za rodinu Hylských, Vekrbauerovu, živé a zemřelé členy rodiny, jejich příbuzné a přátele
10:30 JU* chrám sv. Barbory Za Marii Hakenovou
10:45 DR* Třebonín  
18:00 DR* chrám sv. Barbory Za farnost
Pondělí 12. 4.  
8:00 DR* kostel Matky Boží  
Úterý 13. 4.  
17:00 DR* kostel Matky Boží Za zemřelou Annu Červeňákovou roz. Ferencovou a zemřelou Danku Horvátovou
Středa 14. 4.  
18:00 JU* kostel Matky Boží Za Jendu Ehrhardta a rodinu Hamáčkovu a Leitgebovu
Čtvrtek 15. 4.  
7:30 JU* kostel Matky Boží Za Jana Eichlera, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek 16. 4.  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za dar víry a Boží ochranu pro Oldřicha jeho rodinu
Neděle 18. 4. 3. neděle velikonoční
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za rodinu Novákovou
10:30 DR* chrám sv. Barbory Za Josefa a Antonii Miškovských a živé členy rodiny Vaňkovy
10:45 JU* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za farnost

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 12. 4. od 15:00 v kostele Matky Boží na Náměti.

Setkání mládeže online bude v pondělí 12. 4. ve 20:00 prostřednictví Google Meet.

Setkání zástupců společenství bude v úterý 13. 4. v 18:30 online.

Uzávěrka Zpravodaje bude ve středu 14. 4. Příspěvky posílejte Kateřině Grenarové na e-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz.

Jednání Pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 15. 4.

Adorace v kostele Matky Boží na Náměti bude ve čtvrtek 15. 4. od 19:00 do 20:00.

Vyplněná leporela Sedm Ježíšových slov na kříži, se kterými jsme ve Svatém týdnu procházeli různá místa, můžete odevzdat do krabičky na stolku ve Sv. Barboře. Pokud se do chrámu nedostanete, můžete leporelo naskenovat či vyfotit a poslat na e-mail grenarovalucie@seznam.cz. Termín je neděle 11.4. Ze shromážděných leporel vytvoříme dílo, které tuto aktivitu viditelně propojí a shrne.

Rezervační systém na nedělní bohoslužby najdete na webu farnosti. Prosíme o jeho dodržování.

Veřejné WC u chrámu sv. Barbory bude možné využívat i během nedělní mše svaté od 18. 4.

 

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 18. 4. – 25. 4. 2021

Neděle 18. 4. 3. neděle velikonoční
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za rodinu Novákovou
10:30 DR* chrám sv. Barbory Za Josefa a Antonii Miškovských a živé členy rodiny Vaňkovy
10:45 JU* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za farnost
Pondělí 19. 4.  
8:00 DR* kostel Matky Boží Za sestru Marii Andreu
Úterý 20. 4.  
17:00 DR* kostel Matky Boží Za sestru Marii Danu
Středa 21. 4.  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za rodinu Klocovu, Fischerovu, Svatkovu a Nedvědovu
Čtvrtek 22. 4.  
7:30 DR* kostel Matky Boží Za nová kněžská a řeholní povolání
Pátek 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18:00 JU* kostel Matky Boží Za farnost
Neděle 25. 4. 4. neděle velikonoční
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za Zdenku a Ladislava Mrkvovy a celý rod
10:30 DR* chrám sv. Barbory Za rodinu Ruszcanskou, Horákovu a Pepíčka
10:45 JU* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za rodinu Čermákovu a Hejhalovu

Diskuse nad proměnou farnosti – online beseda inspirovaná knihou Proměna farnosti se bude konat ve středu
21. 4. od 19:00. Zájemci se mohou přihlásit u Marie Knappové (e-mail: m.knappova@gmail.com). Prostřednictvím
e-mailu budou pak rozeslány odkazy na setkání. Knihu Proměna farnosti je možné si zapůjčit na arciděkanství.

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců bude v neděli 25. 4.

Postničky pro charitu je možné odevzdávat v sakristii chrámu sv. Barbory případně donést na arciděkanství nebo přímo na charitu do 25. 4.

Bohoslužby řeckokatolické církve v ukrajinském jazyce budou 25. 4. v 15:00 a 1. 5. v 20:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Bohoslužby povede P. Marian Kurylo, řeckokatolický kněz z Pardubic.

Rezervační systém na nedělní bohoslužby najdete na webu farnosti nebo je možné kontaktovat
Jaroslava Boušku (tel. 731 604 607).

Scroll to top