Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 18. 4. – 25. 4. 2021

Neděle 18. 4. 3. neděle velikonoční
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za rodinu Novákovou
10:30 DR* chrám sv. Barbory Za Josefa a Antonii Miškovských a živé členy rodiny Vaňkovy
10:45 JU* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za farnost
Pondělí 19. 4.  
8:00 DR* kostel Matky Boží Za sestru Marii Andreu
Úterý 20. 4.  
17:00 DR* kostel Matky Boží Za sestru Marii Danu
Středa 21. 4.  
18:00 DR* kostel Matky Boží Za rodinu Klocovu, Fischerovu, Svatkovu a Nedvědovu
Čtvrtek 22. 4.  
7:30 DR* kostel Matky Boží Za nová kněžská a řeholní povolání
Pátek 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18:00 JU* kostel Matky Boží Za farnost
Neděle 25. 4. 4. neděle velikonoční
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za Zdenku a Ladislava Mrkvovy a celý rod
10:30 DR* chrám sv. Barbory Za rodinu Ruszcanskou, Horákovu a Pepíčka
10:45 JU* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za rodinu Čermákovu a Hejhalovu

Diskuse nad proměnou farnosti – online beseda inspirovaná knihou Proměna farnosti se bude konat ve středu
21. 4. od 19:00. Zájemci se mohou přihlásit u Marie Knappové (e-mail: m.knappova@gmail.com). Prostřednictvím
e-mailu budou pak rozeslány odkazy na setkání. Knihu Proměna farnosti je možné si zapůjčit na arciděkanství.

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců bude v neděli 25. 4.

Postničky pro charitu je možné odevzdávat v sakristii chrámu sv. Barbory případně donést na arciděkanství nebo přímo na charitu do 25. 4.

Bohoslužby řeckokatolické církve v ukrajinském jazyce budou 25. 4. v 15:00 a 1. 5. v 20:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Bohoslužby povede P. Marian Kurylo, řeckokatolický kněz z Pardubic.

Rezervační systém na nedělní bohoslužby najdete na webu farnosti nebo je možné kontaktovat
Jaroslava Boušku (tel. 731 604 607).

Scroll to top