Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 24. 9.  – 1. 10. 2023

Neděle 24.  9. 25. neděle v mezidobí
7:30   Křesetice
9:00   kostel sv. Jakuba Na poděkování za život syna Jana Kuboše
11:00   Třebonín Poutní mše svatá
Úterý 26. 9.  
16:00   kostel Matky Boží na Náměti
Středa 27. 9. Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
16:00 P. Petr Tobek Třebonín  
18:00   kostel sv. Jakuba Za Marii a Františka Jaroškovy, vnoučata a pravnoučata
Čtvrtek 28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
9:00   kostel sv. Jakuba Za národ
 Pátek 29. 9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00   kostel sv. Jakuba Za zemřelého MUDr. Vladimíra Řeháka
 Sobota 30. 9.  
8:30   Vlašský dvůr  
Neděle 1.  10. 26. neděle v mezidobí
7:30   Malešov Poutní mše svatá
9:00   kostel sv. Jakuba  
11:00   Třebonín

Mše svatá pro žáky náboženství a pro děti bude v úterý 26. 9. v 16 hodin v Kostele Matky Boží na Náměti.
Přihlášky na náboženství odevzdejte do pondělí 25. 9. na arciděkanství nebo odešlete na jaroslav.bouska@khfarnost.cz.
Jednání Pastorační rady farnosti bude v úterý 26. 9. v 19 hodin na arciděkanství.
Uzávěrka Zpravodaje bude ve středu 27. 9. Příspěvky posílejte Kateřině Grenarové (katerina.grenarova@khfarnost.cz).
Sbírka minulou neděli, která byla určena na církevní školství, vynesla 10 226 Kč.
U příležitosti svátku sv. Václava bude v chrámu sv. Barbory vystavena jedna z mnoha kopií Staroboleslavského palladia. Využijte této příležitosti prohlédnout si tento vzácný reliéf a navštivte chrám sv. Barbory ve dnech 27. 9. - 1. 10. Palladium bude umístěno v ochozové kapli sv. Václava.
Adorace v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 28. 9. od 19 do 20 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře bude v sobotu 30. 9. v 8:30.
Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové se uskuteční 29. 9.
Setkání zájemců o katechumenát bude v neděli 1. 10. v 16:30 na arciděkanství. Zájemci o křest mohou kontaktovat
P. Vladislava Brokeše (731 402 221).
Kavárna s překvapením na téma Nový Zéland bude 4. 10. na arciděkanství.
Běh pro zvon se uskuteční 15. 10. odpoledne. Propozice závodu a přihlášky jsou na farním webu. Kdo by mohl pomoci s organizací běhu, ať kontaktuje Soňu Krejčovou.
Manželské večery se budou konat od 11. 10. vždy ve středu večer na arciděkanství.  Jedná se o osm večerních setkání
s různými tématy aktuálními pro každý manželský pár. Přednášky vychází z křesťanských základů. Kombinují se promítané promluvy a rozhovory v párech. Součástí není sdílení zkušeností s jinými účastníky. Kurz přináší inspiraci a příležitost udělat si chvíli na sebe a v příjemné atmosféře si popovídat o tématech, na která manželé nemusí mít běžně čas. Detaily rádi sdělí manželé Vaňkovi – Maruška (777 082 500, marievankova@centrum.cz) a Jirka (602 162 169, vanek.jiri@centrum.cz).
Diecézní stolní kalendáře na rok 2024 je možné si zakoupit na stolku v kostele sv. Jakuba. Cena je 90 Kč.

 

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 1. 10.  – 8. 10. 2023

Neděle 1.  10. 26. neděle v mezidobí
7:30   Malešov Poutní mše svatá
9:00   kostel sv. Jakuba  
11:00   Třebonín  
Středa 4. 10.  
10:00   Klášterní kostel Studentská mše svatá
16:00 P. Petr Tobek Třebonín  
18:00 P. Petr Tobek kostel sv. Jakuba Za rodinu Trdličkovu a duše v očistci
Čtvrtek 5. 10.  
7:00   kostel sv. Jakuba  
 Pátek 6. 10.  
18:00 P. František Slavíček kostel sv. Jakuba  
 Sobota 7. 10.  
8:00   Kostel Matky Boží  
Neděle 8.  10. 27. neděle v mezidobí
7:30   Křesetice  
9:00   chrám sv. Barbory Posvícení – Za zaměstnance a  návštěvníky chrámu sv. Barbory,
za jejich prosby a úmysly
11:00   Paběnice Posvícení

Setkání zájemců o katechumenát a přijetí svátostí bude dnes (1. 10.) v 16:30 na arciděkanství.
Modlitba nejen za charitu bude v pondělí 2. 10. v 15 hodin v kostele Matky Boží na Náměti.
Kavárna s překvapením na téma Nový Zéland bude ve středu 4. 10. na arciděkanství.
Adorace v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 5. 10. od 19 do 20 hodin.
Biblická hodina bude ve čtvrtek 5. 10. od 19 hodin v IC Sedlec. Biblická hodina se bude konat každých 14 dní.
Adorace na první pátek bude 6. 10. od 17:00 v kostele sv. Jakuba.
Prvopáteční zpovídání bude 6. 10. od 17:00 v kostele sv. Jakuba.
Společenství dětí 13-15 let se sejde v pátek 6. 10. v 19 hodin na arciděkanství.
Fatimská sobota bude 7. 10. v kostele Matky Boží na Náměti. V 7:20 bude modlitba růžence a v 8 hodin mše svatá.
Schůzka Slunečního kmene a Concordie bude v sobotu 7. 10. v 9 hodin v Sedlci.
Posvícení v chrámu sv. Barbory bude v neděli 8. 10. v 9 hodin.
Sbírka minulou neděli vynesla 8 421 Kč.
Běh pro zvon se uskuteční 15. 10. odpoledne. Propozice závodu a přihlášky jsou na farním webu. Kdo by mohl pomoci s organizací běhu, ať kontaktuje Soňu Krejčovou.
Manželské večery se budou konat od 11. 10. vždy ve středu večer na arciděkanství. Uzávěrka přihlášek je v úterý 3. 10. Podrobnosti rádi sdělí manželé Vaňkovi – Maruška (777 082 500, marievankova@centrum.cz) a Jirka (602 162 169, vanek.jiri@centrum.cz).
Zájemci o biřmování se mohou hlásit u P. Vladislava Brokeše do konce září (tel. 731 402 221) nebo u Jaroslava Boušky (731 604 607).

Scroll to top