Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 23. 1. – 30. 1. 2022

Neděle 23.  1. 3. neděle v mezidobí
7:30 JU* Křesetice  
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za farnost
10:45 JU* Třebonín
17:00 MK* klášterní kostel ŘECKOKATOLICKÁ BOHOSLUŽBA
Úterý 25. 1. Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy, Šlejtrovy a Opletalovy
Středa 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
16:00 P. Petr Tobek Třebonín  
18:00 JU* kostel sv. Jakuba Za Dagmar Štěničkovou, živé a zemřelé členy rodiny
 Čtvrtek  27. 1.  
10:00 P. Pavel Tobek kostel sv. Jakuba STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
 Pátek 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
18:00 JU* kostel sv. Jakuba Na úmysl dárce
Neděle 30.  1. 4. neděle v mezidobí
7:30 JU* Křesetice  
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za Jiřího Císaře, živé a zemřelé členy rodiny
10:45 JU* Třebonín
17:00 MK* klášterní kostel ŘECKOKATOLICKÁ BOHOSLUŽBA

Sbírka na Biblický apoštolát se koná tuto neděli (23. 1.). Přispět můžete do určené pokladničky u vchodu v kostele sv. Jakuba.

Pastorační rada farnosti se bude konat online 25. 1. v 19 hodin. Kdo by se chtěl připojit, může kontaktovat P. Jana Uhlíře, který pak pošle potřebný odkaz pro připojení.

Adorace v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 27. 1. od 19 do 20 hodin.

Společenství 11 – 14 let se sejde v pátek 28. 1. od 19 hodin na arciděkanství.

 

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 30. 1. – 6. 2. 2022

Neděle 30.  1. 4. neděle v mezidobí
7:30 JU* Křesetice  
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za Jiřího Císaře, živé a zemřelé členy rodiny
10:45 JU* Třebonín  
17:00 MK* klášterní kostel ŘECKOKATOLICKÁ BOHOSLUŽBA
Úterý 1. 2.  
16:00 JU* klášterní kostel Za rodiče Rolencovy
Středa 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:00 P. Petr Tobek Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za zemřelého Bohumila Vanču
 Čtvrtek  3. 2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
7:00 JU* kostel sv. Jakuba Za zemřelou Julii Němcovou a živé členy rodiny
 Pátek 4. 2.  
18:00 JU* kostel sv. Jakuba Za rodiče a sourozence
 Sobota 5. 2.  
8:00 JU* kostel sv. Jakuba  
Neděle 6.  2. 5. neděle v mezidobí
7:30 JU* Bykáň  
9:00 JU* kostel sv. Jakuba Za farnost
10:45   Třebonín  
11:00 JU* Grunta  
17:00 MK* klášterní kostel ŘECKOKATOLICKÁ BOHOSLUŽBA

Dětská mše svatá bude v úterý 1. 2. od 16 hodin v klášterním kostele.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice, se bude slavit ve středu 2. 2. v 18 hodin v chrámu sv. Barbory. Mše svatá bude doprovázena žehnáním vlastních svící, které si doma můžeme zapalovat při modlitbě.

Adorace v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 3. 2. od 19 do 20 hodin.

Zpovídání na první pátek bude 4. 2. od 16:30 v kostele sv. Jakuba. Zpovídat bude P. Jan Uhlíř a od 17:15 P. Pavel Tobek.

Prvopáteční adorace bude 4. 2. od 16:30 v kostele sv. Jakuba.

Fatimská pobožnost bude v sobotu 5. 2. od 7:20 začínat modlitbou růžence. V 8 hodin bude mše svatá.

Společenství mládeže se sejde v sobotu 5. 2. v 19 hodin na arciděkanství.


*Mši sv. slouží:    JU – P. Jan Uhlíř, MK – o. Marian Kurylo

Scroll to top