Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 17. 1. – 24. 1. 2021

Neděle 17. 1. 2. neděle v mezidobí
9:00 JU* chrám sv. Barbory Za Jaroslavu a Antonína Hlavinkovy a celý rod
10:30 DR* chrám sv. Barbory  
10:45 JU* Třebonín  
18:00 DR* chrám sv. Barbory Za farnost
Úterý 19. 1.  
17:00 DR* kostel Matky Boží Za rodinu Zelenkovu
Středa 20. 1.  
7:30 DR* kostel Matky Boží
18:00   chrám sv. Barbory Ekumenická bohoslužba
Čtvrtek 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
7:30 JU* kostel Matky Boží Za Matyldu a Oldřicha
Pátek 22. 1.  
18:00 JU* kostel Matky Boží Na poděkování za dar života a dar víry
Neděle 24. 1. 3. neděle v mezidobí
9:00 DR* chrám sv. Barbory Za Zdeňka a Zdeňku Čermákovy
10:30 JU* chrám sv. Barbory Za P. Bohumila Koláře
10:45 DR* Třebonín  
18:00 JU* chrám sv. Barbory Za zemřelé rodiče z obojí strany a duše v očistci

Adorace za moudrá rozhodnutí zastupitelů našeho města bude v úterý 19. 1. od 16:00 v kostele Matky Boží.

Modlitební řetězec v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů začne v úterý 19. 1. a vyvrcholí ekumenickou bohoslužbou 20. 1. v 18:00 v chrámu sv. Barbory. Do modlitebního řetězce se tentokrát zapojí také další církve v Kutné Hoře. Zapisovat se můžete zde.

Ekumenická bohoslužba bude ve středu 20. 1. od 18:00 v chrámu sv. Barbory.

Uzávěrka Zpravodaje bude 20. 1. Příspěvky je možné posílat Kateřině Grenarové (katerina.grenarova@khfarnost.cz).

Adorace bude ve čtvrtek 21.  1. od 19:00 do 20:00 v kostele Matky Boží.

Adorace za prohloubení víry a lásky v rodinách bude v pátek 22. 1. od 21:00 do 22:00 v kostele Matky Boží.

Formační setkání pro lektory, které připravila liturgie.cz se bude konat online ve čtvrtek 21. 1. ve 20:00. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. Všechny podrobnosti naleznete na www.liturgie.cz.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků bohoslužeb je pro nedělní mše svaté nutný rezervační systém.

Pro další aktuality sledujte webové stránky farnosti.

 

Scroll to top