AKTUALITY

První svaté přijímání dětí

Děti z naší farnosti přijmou první svaté přijímání v neděli 4. 6. 2023 při mši svaté v 9:00 v...

Ekumenický výlet do Malešova

Na svatodušní neděli (28. května) se uskuteční ekumenický výlet do Malešova. Sraz bude v 15:45 v malešovském kostele. Po pobožnosti...

Žehnání křížků ve farnosti Bykáň

Naši předkové se u křížů zastavovali, modlili se. Konali procesí, žehnali polím, prosili o déšť a Boží požehnání. Také...

Májová pobožnost

Měsíc květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. V naší farnosti se májovou pobožnost budeme modlit ve středu přede mší...

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

V letošním roce si připomínáme 630 let od smrti sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá ke cti tohoto světce bude...

Konference Ukončení obnovy kostela sv. Jakuba

U příležitosti ukončení realizace projektu Obnova kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře, které se datuje ke konci roku 2022,...

Na kostele v Gruntě se začalo s opravami

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie započaly stavební práce, které vedou k záchraně této památky. Záchrana spočívá v provedení...

Křížová cesta v parku pod Vlašským dvorem

Netradiční modlitba křížové cesty se uskutečnila na Velký pátek v parku pod Vlašským dvorem. Terasy parku se staly dějištěm...

Posts Navigation

Scroll to top