AKTUALITY

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto...

Tříkrálová sbírka

Přestože je doba stále složitá, tříkráloví koledníci k Vám v Kutné Hoře přijdou v sobotu 8. ledna 2022 a budou rozdávat radost...

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, lidově zvaná "svátek Tří králů" budeme slavit již v neděli 2. 1. 2022 v 9 hodin...

Vánoce ve farnostech Kutná Hora, Bykáň a Třebonín

Přinášíme přehled vánočních bohoslužeb v Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, Třebonín a Bykáň: 24. prosince 2021 / „Půlnoční“...

Betlém v kostele sv. Jakuba

Farnost srdečně zve k návštěvě kostela sv. Jakuba během vánočních svátků. Kostel bude otevřen: 24. 12. | 14-16:30 hodin...

Vánoční koncert v Malešově

Vánoční varhanní koncert v kostele sv. Václava v Malešově bude 27. 12. v 16 hodin. Na varhany vystoupí český...

Předvánoční svátost smíření

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v neděli 19. prosince od 14:00 do 16:00. Zpovídat se bude v kostele...

Mše svatá na poděkování za svobodu

Mše svatá u příležitosti státního svátku jako poděkování za svobodu a demokracii se bude konat 17. 11. v 18:00...

Posts Navigation

Scroll to top