Modlitba za mír a oběti válek

Kutnohorská farnost zve ke společné modlitbě za mír a oběti válek

Rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě za mír a za oběti nejen této války. Mši svatou na tento úmysl budeme slavit v pátek 24. února od 18:00 v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Mši bude předsedat kutnohorský arciděkan, P. Vladislav Brokeš.

Možná jsme si za ten rok otevřené ruské agrese na skutečnost války tak trochu zvykli a z naší otupělosti nás na chvíli proberou jen zprávy o mimořádně krutých a tragických událostech. Válka je však každodenní realitou mnoha lidí, a to nejen na Ukrajině. Chceme si znovu a hlouběji uvědomit, že se týká i nás a že máme nástroje, jak se tomuto zlu postavit.

V duchovní rovině, kterou bychom neměli opomíjet, je tou nejsilnější zbraní modlitba. V den tohoto smutného výročí budeme tedy společně prosit Boha za oběti veškerých válek, budeme prosit o mír a bezpečí pro lidi na celém světě, o požehnání pro všechny, kdo nasazují svoje síly na straně dobra, a také o proměnu lidských srdcí, aby v nich vládl pokoj a smíření.

Scroll to top