Žehnání adventního věnce

Novinkou letošního adventu bude umístění adventního věnce na veřejném prostranství před chrámem svaté Barbory. Na místě, které se přes den hemží návštěvníky Kutné Hory a kam vedou kroky řady místních občanů při večerních procházkách, chceme nabídnout tento tichý, ale výmluvný a srozumitelný symbol očekávání příchodu Ježíšova světla a pokoje. K požehnání tohoto adventního věnce se sjedeme v sobotu 26. listopadu v 16:30 při krátké pobožnosti, jejíž součástí bude modlitba za mír na celém světě. Můžete s sebou přinést i své vlastní adventní věnce, které rovněž požehnáme.

Scroll to top