Běh pro zvon

V. ročník závodu "Běh pro zvon"

Po dvouleté pauze vynucené epidemiologickými opatřeními se vrací akce zatím mladá, ale aspirující na to, stát se v našem městě akcí tradiční. I v tomto roce pořádá běžecký závod Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora.

Historie závodu

Počátek této sportovní akce se pojí s rokem 2016, kdy se uskutečnil první ročník závodu s cílem podpořit veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Odtud také pochází název závodu, Běh pro Zvon. Cílem akce bylo tehdy mimo jiné seznámit lidi s veřejnou sbírkou  Zvon pro Jakuba a sbírku společnými silami podpořit. Tento záměr se podařilo naplnit a díky tomu jsme letos v květnu oslavili již páté výročí odlití zvonu Jakub Maria v holandském Astenu a na podzim tomu již bude 5 let, kdy kutnohořané uslyšeli první zvonění z věže kostela sv. Jakuba. 

Druhý ročník se konal 15. 10. 2017 a start jednotlivých závodů provázel už i hlas tohoto nového zvonu. Třetí ročník připomněl sté výročí založení naší republiky. Běh pro republiku s sebou přinesl změnu v trase závodu. Místo sedmi kilometrů se běžela trať v délce deset kilometrů. V roce 2019 jsme se společným během připojili k oslavě 30 let od sametové revoluce - 30 let svobody. Trasa i délka závodu zůstaly zachovány z předchozího ročníku. V letech 2020 a 2021 pak bohužel znemožnila další ročníky běhu nepříznivá epidemiologická situace.

V. ročník - Běh pro zvon
V letošním roce proto chceme navázat na předchozí ročníky závodu Běh pro Zvon. Zvuk zvonů se nese do velké dálky. Jejich hlas nám připomíná slavnou historii našeho města, práci našich předků, kteří svého času udělali Kutnou Horu důležitým evropským městem. Před dvěma lety jsme si připomněli 25. výročí zápisu Kutné Hory do seznamů UNESCO. Je na místě vyjádřit uznání také všem těm, kteří se o opětovný rozkvět našeho města zasloužili, věnovali mu svůj um, čas, úsilí a nevzdávali se, i když to byl a stále je běh na dlouhou trať. Jedním z projektů, které mají přispět k obnově dědictví našich předků, je renovace svatobarborských zvonů. V listopadu loňského roku byly proto dva ze tří těchto zvonů, Ludvík a Michal, sejmuty kvůli svému havarijnímu stavu z jižní věže Jezuitské koleje, a převezeny do zvonařské dílny v nizozemském Astenu. V současné době na jejich renovaci intenzivně pracuje mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek. Doufáme, že se během letošního podzimu oba zvony vrátí na své původní místo a jejich znovuprobuzené hlasy se rozezní spolu s hlasem svatojakubského zvonu Jakub Maria. 

Harmonie společného vyzvánění kutnohorských zvonů se nám tak může stát inspirací v našem každodenním životě v hledání souladu a cest k řešení.

Případný výtěžek z letošního Běhu pro zvon bude proto použit na uhrazení opravy svatobarborských zvonů. 

Základní informace

  • termín: neděle 16. 10. 2022
  • místo startu a cíle: Jakubská 1, Kutná Hora 284 01 (u kostela sv. Jakuba)
  • propozice závodu najde zde.
  • startovka zde
  • Trasa 3,5 km zde
  • Trasa 10 km zde
  • Výsledková listina zde
  • Fotogalerie (Jan Šmok) zde
  • Fotogalerie (Jana Vyčítalová) zde

Scroll to top