Oslava svátku sv. Jakuba

Oslava svátku sv. Jakuba a slavnostní poutní mše svatá farního kostela sv. Jakuba se uskuteční 23. - 24. 7. 2022

Letos se poutní den ponese ve zvláštním duchu, v duchu loučení s otcem Janem, který je od začátku srpna povolán na nové působiště. Program pro širokou veřejnost najdete na plakátku. Pro farní rodinu (včetně sesterské
rodiny sedlecké) bude přichystán ještě další prostor na klášterní zahradě, který budeme moci využít k osobnímu setkání a rozloučení s otcem Janem.

Scroll to top