Open post

Noc kostelů

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA
17:50-18:00 | Hlas zvonů nad městem zní
18:00-18:45 | Mše svatá na poděkování za Boží ochranu
19:00-20:15 | Jak se sv. Jakub opravoval a proměnil - prohlídka s výkladem o čerstvě dokončených opravách kostela
20:30-22:00 | Zeptejte se průvodce na to, co vás nejvíc zajímá - prohlídku hudebně doprovodí varhanní hudba v podaní Milana Slabého
20:30-22:00 | Mezi krovy k nebi blíž - prohlídka běžně nepřístupné půdy kostela
22:00-23:00 | Celou noc mu budu zpívat a chválit ho - varhanní hudba se zpěvy žalmů  v podání Viktora Darebného

KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA
18:00-19:30 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
19:30-20:15 | Koncert duchovní hudby - Lucie Mrňáková a Milan Slabý
20:30-21:00 | Kostel Panny Marie Na Náměti a výtvarné umění - komentovaná ,,procházka“ duchovním prostorem s výkladem Ondřeje Holého
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KAPLE BOŽÍHO TĚLA, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Plamen svíčky za Ukrajinu - příležitost ke ztišení a modlitbě za ukončení války a za její oběti

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE, KUTNÁ HORA-SEDLEC
18:00-18:30 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:30-20:00 | Komentovaná prohlídka sedlecké katedrály - Karel Vopařil
21:30-22:00 | Modlitba v duchu Taizé

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA
17:00-20:00 | Volná diskuze s o. Maximem nejen o pravoslaví
17:00-17:30 | Paraklisis (moleben) Nejsvětější Trojici (bohoslužba)
18:00-18:30 | Povídání o ikonách a workshop pro děti (i dospělé) aneb, jak vznikají ikony
19:00-19:30 | Pravoslavný zpěv různých místních tradic (pravoslavný chrámový sbor)

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA
19:00 | Jan Řepka – písničkář – speciální program pro Noc kostelů
20:00 | Jan Řepka – písničkář – speciální program pro Noc kostelů
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KAPLE SV. VÁCLAVA VE VLAŠSKÉM DVOŘE, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Komentovaná prohlídka při svíčkách -  prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, KUTNÁ HORA
18:00 | Slavnostní fanfáry
18:30 | Prozpěvování před kostelem
20:00 | Koncert kapely Pranic

MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ (BÝVALÁ SYNAGOGA) KUTNÁ HORA, SMÍŠKOVA ULICE
18:00-21:00 | Čtení z Písma svatého a varhanní hudba

MODLITEBNA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ, KUTNÁ HORA, MASARYKOVA ULICE
17:00 | Sladké povídání – přednáška Lady Bartošové - Co mají společného čokoládovna Lidka a sbor Církve bratrské?
18:00-21:00 | Kavárna s občerstvením
19:30 | Chválící skupinka - prostor pro chvály a modlitby

MODLITEBNA KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ KUTNÁ HORA, ULICE JANA PALACHA (BÝVALÁ DRUŽINA ŠIPŠÍ)

19:00-23:00 | Orbis pictus - výstava ilustrovaných plakátů s důležitými událostmi z Komenského života
19:00-21:00|  Škola hrou – tvořivé pokusy a písničky pro děti
19:00-21:00 | Brána jazyků otevřená – výborná káva a malé občerstvení
21:00-23:00 | Jako letní sníh – projekce historického filmu o životě Komenského
19:00-22:30 | To nejlepší z Komenského - hudební produkce proložená myšlenkami člověka, který předběhl svou dobu

KOSTEL SV. VAVŘINCE, CÍRKVICE
18:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KOSTEL SV. ONDŘEJE, CHLÍSTOVICE
17:00-21:00 | Výstava maleb kostela, před kostelem možnost kresby kostela dětmi i dospělými
18:00 | Brass Amsable GB – hudební vystoupení
18:45  | Prohlídka kostela
19:15-21:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KOSTEL SV. JAKUBA, JAKUB
18:00-19:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
19:00-20:00 | Koncert folkové kapely Jetojedno

KOSTEL SV. VAVŘINCE, KAŇK
18:00-19:00 | Koncert žáků houslové třídy MgA. Lenky Drahotové
19:00-21:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, rozhovory, křesťanské texty a písně

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, KLUKY
17:45-18:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:00-18:10 | Slavnostní zvonění – hlas starého zvonu
18:15-18:45 | Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli
18:45-19:00 | Komentovaná prohlídka věže a náhrobních kamenů
19:00-19:30 | Komentovaná prohlídka kostela
V průběhu celé akce probíhají soutěže a budou znít písně v podání Lucie Snížkové

KOSTEL SV. BONIFÁCE, LOCHY
18:00-22:00 | Historie kostela a místa – v průběhu večera Mgr. Ing. Josef Poživil

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 12. 6. v 15 hodin.

Svátek Nejsvětější Trojice připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).

Open post

Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je známý především mezi milovníky klasické hudby jako festival komorní hudby s vytříbenou dramaturgií, kterou připravuje její umělecký ředitel, uznávaný violoncellista, Jiří Bárta. Ten při přípravách klade důraz na princip dramaturgických kontrastů, přičemž se mu daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti. Ne jinak tomu bude i letos, kdy se od 4. do 12 června 2022 koná 15. ročník tohoto festivalu, který do Kutné Hory láká hudbymilovné publikum z celé České republiky a ze zahraničí.

Program festivalu zde.

Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz, v síti Colosseum Ticket a v Informačním centru v Kutné Hoře. Více informací naleznete na www.mfkh.cz, facebook.com/mfkhkutnahora a instagramovém účtu #_mfkh_.

 

Scroll to top