Open post

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, lidově zvaná "svátek Tří králů" budeme slavit již v neděli 2. 1. 2022 v 9 hodin v kostele sv. Jakuba.

Církev si v tento den  připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (tedy ne-židy), kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z nežidovského prostředí, kteří kdy Krista přijmou – tedy i nás. Dále je to zjevení Ježíšova vztahu k Bohu-Otci při křtu v Jordáně (ačkoli tuto událost si připomínáme v den svátku Křtu Páně) a první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně.

V tento den, nebo v tomto období, je lidovým zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B, resp. K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus požehnej tomuto domu.

Open post

Vánoce ve farnostech Kutná Hora, Bykáň a Třebonín

Přinášíme přehled vánočních bohoslužeb v Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, Třebonín a Bykáň:

24. prosince 2021 / „Půlnoční“ mše svatá                        

17:00 - Třebonín
24:00 - kostel sv. Jakuba

25. prosince 2021 / Slavnost Narození Páně

9:00 - chrám sv. Barbory
10:45 - Křesetice

26. prosince 2021 / Svátek sv. Rodiny

9:00 - kostel sv. Jakuba
10:45 - Chlístovice
10:45 - Paběnice

31. prosince 2021 / Silvestr            

16:00 - chrám sv. Barbory

1. ledna 2022 / Slavnost Matky Boží Panny Marie                     

9:00 - kostel sv. Jakuba
10:45 - Křesetice
10:45 - Třebonín

2. ledna 2022 / 2. neděle po Narození Páně

7:30 - Bykáň
9:00 - kostel sv. Jakuba
10:45 - Třebonín
11:00 - Grunta

 

Open post

Betlém v kostele sv. Jakuba

Farnost srdečně zve k návštěvě kostela sv. Jakuba během vánočních svátků.

Kostel bude otevřen:

24. 12. | 14-16:30 hodin

Na Štědrý den při odpoledním programu zde P. Jan Uhlíř každou půlhodinu přečte úryvek z vánočního evangelia, naváže na něj krátkým zamyšlením a popovídá si s dětmi. To vše doprovodí zpěv vánočních koled.

25. 12. a 26. 12. | 14-16 hodin
31. 12. až 2. 1.    | 14-16 hodin

Open post

Předvánoční svátost smíření

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v neděli 19. prosince od 14:00 do 16:00. Zpovídat se bude v kostele svatého Jakuba a na arciděkanství. K dispozici budou tito kněží: P. Pavel Tobek, P. Petr Tobek, P. Damián Vrchovský a P. Jan Uhlíř.
V předvánočním týdnu bude P. Jan Uhlíř zpovídat v úterý 21. a ve středu 22. prosince před mší svatou, tedy od 17:00 do 18:00.
Kromě těchto termínů se zpovídá vždy půl ho-diny před večerní mší svatou nebo na požádání i po ní.

 

Scroll to top