Svatomartinský lampiónový průvod

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora pořádá ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora Svatomartinský lampiónový průvod centrem města. Konat se bude 11. 11. 2021 od 17:00.

Scroll to top