Open post

Výuka náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme Vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit se základy křesťanství a pomoci jim porozumět, co skutečně představují lidské i kulturní hodnoty z těchto kořenů vycházející. Děti se zážitkovou formou seznámí nejen s biblickými dějinami, ale i se slavením v katolické církvi. Zároveň je to pro dítě příležitost objevit cestu, jak se vyznat v dnešním mnohonáboženském světě.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad).

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (ke stažení zde) a do 10. září 2021 ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu: patricie.koubska@khfarnost.cz.

 Výuka náboženství bude zahájena v úterý 14. září 2021. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i Vás. Sejdeme  se v 16:00 hodin v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v těsné blízkosti Církevního gymnázia, kde vám představíme organizaci letošního školního roku, poté bude následovat první mše svatá pro děti.

Na setkání s Vámi a zejména s Vašimi dětmi se těší

P. Jan Uhlíř, kutnohorský farář

Zdena Hlavinková, katechetka

Markéta Sieglová, katechetka

Patricie Koubská, katechetka

Open post

Veřejná sbírka zvony pro Barboru

Na začátku 18. století byly ze zaniklé dřevěné zvonice přesunuty tři zvony chrámu svaté Barbory do jižní věže jezuitské koleje. Byly to zvony Michal, Ludvík a Barbora.

Zvon Michal
průměr: 149,5 cm | hloubka: 114 cm | hmotnost: cca 2,4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 bylo zjištěno vytlučení zvonového věnce, od té doby zvon mlčí.

Zvon Ludvík
průměr: 184,5 cm | hloubka: 144 cm | hmotnost: cca 4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 byla zjištěna na těle zvonu trhlina, od té doby zvon mlčí.

Zvon Barbora
průměr: 112 cm | hloubka: 90 cm | hmotnost: cca 1 tuna
Zvon byl ulit v roce 1536 mistrem Jiříkem Klabalem v Kutné Hoře. Tento zvon
je v současnosti jediným, jehož hlas můžeme z věže jezuitské koleje slyšet.

Aktuálně usilujeme o obnovu zvonů Michal a Ludvík. Ta si vyžádá nemalou investici. Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnou pomoci finančním příspěvkem.

Přispět lze prostřednictvím QR platby

nebo zasláním libovolné částky na účet číslo 6008553379/0800.

Open post

Modlitba za rodiny se sv. Josefem

Letošní rok Svatý otec František vyhlásil Rokem rodin a svěřil ho pod patronát svatého Josefa. K této příležitosti vznikl na pastorační radě naší farnosti nápad na dlouhodobější aktivitu, do které se bude moci jednoduše zapojit každý.

Na slavnost svatého Josefa (19. 3.) byla požehnána svíce, která se následně vydala na cestu po našich domácnostech. Spolu se svící zájemce převezme vždy také inspiraci k osobní modlitbě (úvahy na každý den v týdnu o životě svatého Josefa a jeho přínosu pro dnešní dobu) a deník, do kterého může zaznamenat čas strávený v modlitbě nebo jiné prožitky daného týdne.

Svíce je v každé domácnosti přesně týden, a pokud to jde, k jejímu předání dochází vždy při nedělní mši svaté v 9:00. Kdo by měl zájem se do aktivity zapojit a doma se se svatojosefskou svící modlit za naše rodiny, má možnost se zapsat na seznam zde nebo se hlásit ve farní kanceláři Jaroslavu Bouškovi. Tato aktivita by měla trvat celý rok, tak věříme, že naše společenství osloví a prohloubí nejen náš vztah ke svatému Josefovi, ale také naši potřebu modlit se za sebe navzájem a za naše rodiny.

Zapsáním do tabulky souhlasíte se zveřejněním osobních údajů na webu pro potřeby farnosti. 

Od slavnosti sv. Josefa je také v presbytáři chrámu sv. Barbory umístěna socha sv. Josefa, aby věřícím připomínala, že tohoto ochránce rodin můžeme prosit o přímluvu a v jeho životě hledat inspiraci. Od června jsou v chrámu další zastavení představované dalšími sochami svatých spojených s problematikou rodinných vztahů nebo životních etap. Každé zastavení je provázené krátkým zamyšlením s vybídnutím k osobní modlitbě a prosbě za různé situace v životě našich rodin v časech dobrých i zlých.

 

 

 

Scroll to top