Adorace Nejsvětější Svátosti

Adorace se pravidelně konají každý čtvrtek od od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba.

Krásný gotický prostor láká ke ztišení a modlitbě. V tichosti můžete rozjímat, modlit se a nebo jen v tichosti pobýt.

 

 

Scroll to top