Open post

Slavnost Těla a Krve Páně v chrámu sv. Barbory

V neděli 6. 6. v 9:00 se v chrámu sv. Barbory koná slavnost Těla a Krve Páně. Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

Zveme děti k účasti v Eucharistickém průvodu. V případě zájmu se hlaste u Lucie Grenarové (grenarovalucie@seznam.cz).

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek (nebo v neděli) po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 29. 5. v 18 hodin. Mše svatá se koná v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice.

Tento svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.

Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).

Open post

Svatodušní vigilie

Letnice neboli slavnost Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky jsou křesťanským svátkem, který se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.  Letos tato slavnost připadá na neděli 23. května.

V předvečer této slavnosti, 22. května, budeme slavit vigilii od 18 hodin v chrámu sv. Barbory. Při této mši svaté budou pokřtěni a biřmováni naši katechumeni.

Mše svatá bude přenášena online na YouTube kanále farnosti.

Open post

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

Dne 16. 5. je svátek hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá ke cti tohoto světce bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře v předvečer jeho svátku v sobotu 15. 5. 2021 v 18 hodin.

V letošním roce si připomínáme 300 let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého. Při pražských svatojánských oslavách se v čase 19:30 - 20:00 rozezní zvony na různých místech v naší zemi. Také naše farnost se symbolicky připojí k těmto oslavám a rozezní zvon Barbora umístěný v Jezuitské koleji.

Svatojánské oslavy NAVALIS je možné sledovat na facebookové stránce https://www.facebook.com/SvatojanskeSlavnostiNavalis/

 

 

 

Scroll to top