Modlitba za rodiny se sv. Josefem

Letošní rok Svatý otec František vyhlásil Rokem rodin a svěřil ho pod patronát svatého Josefa. K této příležitosti vznikl na pastorační radě naší farnosti nápad na dlouhodobější aktivitu, do které se bude moci jednoduše zapojit každý.

Na slavnost svatého Josefa (19. 3.) bude požehnána svíce, která se následně vydá na cestu po našich domácnostech. Spolu se svící zájemce převezme také inspiraci k osobní modlitbě (úvahy na každý den v týdnu o životě svatého Josefa a jeho přínosu pro dnešní dobu) a deník, do kterého bude moct jakkoli zaznamenat čas strávený v modlitbě nebo jiné prožitky toho týdne.

Svíce bude v každé domácnosti přesně týden, a pokud to půjde, k jejímu předání dojde vždy při nedělní mši svaté v 9:00, kde bude těm, kteří si ji odnášejí, požehnáno. Kdo by měl zájem se do aktivity zapojit a doma se se svatojosefskou svící modlit za naše rodiny, má možnost se zapsat na seznam, který je k dispozici v chrámu svaté Barbory, nebo se hlásit ve farní kanceláři Jaroslavu Bouškovi.

Tato aktivita by měla trvat celý rok, tak věříme, že naše společenství osloví a prohloubí nejen náš vztah ke svatému Josefovi, ale také naši potřebu modlit se za sebe navzájem a za naše rodiny.

 

Od slavnosti sv. Josefa bude také v presbytáři chrámu sv. Barbory umístěna socha sv. Josefa, aby věřícím připomínala, že tohoto ochránce rodin můžeme prosit o přímluvu a v jeho životě hledat inspiraci. Na přelomu května a června se v chrámu objeví další zastavení představované dalšími sochami svatých spojených s problematikou rodinných vztahů nebo životních etap. Každé zastavení bude provázené krátkým zamyšlením s vybídnutím k osobní modlitbě a prosbě za různé situace v životě našich rodin v časech dobrých i zlých.

Scroll to top