Bdění u Božího hrobu

O letošních velikonocích bude Boží hrob instalován v kapli Božího těla u chrámu sv. Barbory. 

Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi

Každým rokem se o Svatém týdnu pomyslně stáváme jeruzalémskými poutníky a rozjímáme o tajemství našeho Pána Ježíše Krista umučeného a vzkříšeného. Tradiční velikonoční sbírka pro potřeby křesťanů ve Svaté zemi je vyjádřením naší podpory bratří a sester v místech, která jsou svědectvím tajemství vtělení Božího Syna a oběti jeho života z lásky k nám a pro naši spásu. Přispět na tento účel může každý z nás a to do určené pokladničky u Božího hrobu nebo přímo na číslo účtu 1006010044/5500 nebo 447662/0800 s variabilním symbolem 103.

Scroll to top