Tříkrálová sbírka

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením PES 5 tři králové nemohou vyrazit na koledu do ulic. Tříkrálovou sbírku však můžete podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky v domluvených místech v našem regionu. Pokladnička je umístěna také v chrámu sv. Barbory, který je možné navštívit před bohoslužbou nebo těsně po ní.

Pomůžete i darem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro kutnohorskou charitu 77705011 nebo rychlou platbou přes QR kód.

 

K+M+B 2021?
Požehnání domů obvykle konají koledníci v průběhu tříkrálové sbírky. Na stolcích v kostele Matky Boží Na Náměti a v chrámu sv. Barbory vždy před nebo po skončení bohoslužby jsou k dispozici posvěcené křídy. V klášterním kostele v Poděbradově ulici denně 8.00 – 16.00.

Scroll to top