Předvánoční svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření určená především pro rodiny s dětmi bude v pátek 18. 12. od 17:00 do 18:00 v kostele Matky Boží na Náměti, kde bude zpovídat P. Jan Uhlíř.

Rozšířená možnost svátosti smíření bude v neděli 20. 12. od 14:00 do 16:00 v kostele Matky Boží na Náměti. Zpovídat bude P. Jan Uhlíř, P. Pavel Tobek a P. Damián Vrchovský.

Dále je možné využít možnost přede mší svatou v úterý 22. 12. od 16:30 do 17:00 v kostele Matky Boží a ve středu 23. 12. od 17.00 do 18:00 v chrámu sv. Barbory, kde bude k dispozici P. Jan Uhlíř. Pokud bude třeba je možné využít čas také bezprostředně po mši svaté.

 

Scroll to top