Open post

Předvánoční svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření určená především pro rodiny s dětmi bude v pátek 18. 12. od 17:00 do 18:00 v kostele Matky Boží na Náměti, kde bude zpovídat P. Jan Uhlíř.

Rozšířená možnost svátosti smíření bude v neděli 20. 12. od 14:00 do 16:00 v kostele Matky Boží na Náměti. Zpovídat bude P. Jan Uhlíř, P. Pavel Tobek a P. Damián Vrchovský.

Dále je možné využít možnost přede mší svatou v úterý 22. 12. od 16:30 do 17:00 v kostele Matky Boží a ve středu 23. 12. od 17.00 do 18:00 v chrámu sv. Barbory, kde bude k dispozici P. Jan Uhlíř. Pokud bude třeba je možné využít čas také bezprostředně po mši svaté.

 

Open post

Adventní úkoly pro děti

Milé děti,

rok se s rokem sešel a už tu máme zase Advent. Čas, kdy se těšíme a připravujeme na Vánoce. Protože je letos všechno trochu jiné, máme pro vás také trochu jinou přípravu. Pokud budete chtít, můžete se s námi pustit do plnění adventních úkolů. Každý adventní týden zde najdete jeden úkol, který po jeho splnění zašlete na mail patricie.koubska@khfarnost.cz a ona vám za něj pak obratem pošle vystřihovánku se skládankou. Tu doma vystřihnete a složíte a poté přinesete v neděli do kostela, kde na ně bude čekat nejprve koš a později už i vánoční strom, který vaše krásné skládanky v průběhu Adventu ozdobí a stanou se tak součástí vánoční výzdoby.

Těšíme se, že se vám aktivity budou líbit, zpestří vaše čekání a také třeba trochu i zkrášlí vaše srdce, protože právě tak jsou zamýšlena:).

Úkol na čtvrtý adventní týden:
Štědrý den je už za  dveřmi a protože je poslední adventní týden jen docela krátký, tak už zůstaneme bez úkolu. Ale na Štědrý den vyražte do chrámu sv. Barbory podívat se do kostela na jehličky s narozeným Ježíškem a pro ty z vás, kteří se do plnění úkolů zapojili a přinesli vlastnoručně vyrobené ozdoby, Ježíšek něco připravil... Tak až tam budete, zeptejte se pana faráře:)

 

Úkol na třetí adventní týden:

Milé děti, další týden utekl jako voda a vy se už jistě nemůžete dočkat. V neděli nám svatý Jan Křtitel opět připomínal, že se máme připravovat na příchod Pána Ježíše. Ale také se máme radovat, a to neustále, k tomu nás zase vybízí svatý Pavel. A tak pojďme takovou radost někomu tento týden udělat.  Vezměte čtvrtku nebo jen papír a namalujte malé přáníčko, třeba jen s hvězdičkou nebo srdíčkové a někomu je pošlete nebo odneste do schránky. Třeba vaší babičce, ale třeba také můžete to přáníčko hodit nějaké vaší sousedce nebo osamělé paní či pánovi v ulici. Uvidíte, jakou radost to přinese. Ale nezapomeňte je předtím nejprve vyfotit a poslat sem k nám na faru:) Těšíme se!

 

 

Úkol na druhý adventní týden:

Milé děti, tuto neděli jsme byli vyzváni svatým Janem Křtitelem, abychom připravili cestu Pánu a narovnali mu stezky. Jak se ale dá připravit a narovnat cesta? Možná byl u vás na konci minulého týdne na návštěvě svatý Mikuláš. Vzpomenete si, jak jste se chystali na jeho příchod? Určitě jste si pěkně uklidili hračky, naučili se básničku a také jste se snažily celý den nezlobit. Právě tak jste mu připravili cestu, protože když pak přišel, měl z vás velkou radost a mohl vás obdarovat. Zkuste tento týden tedy podobně připravit svá srdce na příchod Pána Ježíše, můžete k tomu použít třeba tu modlitbu, kterou jste dostali od svatého Mikuláše. Aspoň jeden večer si zapalte svíčku a pomodlete se ji společně s rodiči. A pak už jen nezapomeňte poslat fotku!

 

 

Úkol na první adventní týden:

Každý z nás se na Vánoce těší: zdobíme své domovy, rozsvěcíme adventní světýlka, pečeme cukroví, uklízíme. Všude je zkrátka spoustu práce, každý se honí, aby vše stihl. A přitom nám teď v neděli Pán Ježíš řekl, že je nejdůležitější zůstat bdělí, protože nikdy nevíme, v který den On opravdu přijde. Jinými slovy, že se vždy máme soustředit na to podstatné a to je On a naše vzájemné vztahy. Takže, milé děti, váš první úkol spočívá v tom, že jeden večer nebo jedno ráno překvapíte své rodiče a slavnostně prostřete stůl k večeři nebo snídani. Kdo to zvládne, může uvařit třeba i čaj, poskládat ubrousky nebo vyrobit jmenovky. Dejte si záležet, společné jídlo je obrazem hostiny v nebeském království. Uvidíte, že když je hezky prostřeno a připraveno, jsou všichni hned milejší. Možná budete sami překvapeni, jakou radost tím svým rodičům uděláte:) Potom už jen vezměte telefon, vyfoťte to a pošlete mailem k nám do farní kanceláře. Nebo poproste maminku, aby to vyfotila a poslala ona.  A pak už si jen užívejte krásné společné chvíle. Za odměnu od nás dostanete skládanku vánoční ozdoby. Tak ať se vám to hezky vydaří!

Open post

Advent jako příležitost k obnově manželství

U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku, vážnosti i humoru, inspirace z toho, co fungovalo nebo naopak toho, co nefungovalo. Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak, ve smola smyslu nově, nebo oprášit známé, nicméně nepoužívané.

Zveme vás k virtuálnímu posezení u tepla našeho rodinného krbu. Nabídneme ode všeho trochu. Budeme se sdílet s tím, co nám funguje, kde klopýtáme, z čeho se radujeme, co nás stále ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Můžete si odnést inspiraci, povzbuzení, nové myšlenky, zasmát se.

A ke komu to vlastně půjdete na návštěvu? Petr a Irena Smékalovi, věřící, manželé 20 let, rodiče 5 dětí, spolu pracují v soukromé manželské poradně. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro manžele. Spolupracují s Centry pro rodinu, NF Credo, YMCA. Jako supervizoři spolupracují s mnoha sociálními zařízeními. A jsou stále na cestě ...

Pro spuštění videa klikněte zde.

Manželský adventní kalendář ke stažení zde.

 

Open post

Betlém v chrámu sv. Barbory

Betlém bude letos kvůli probíhajícím opravám interiéru kostela sv. Jakuba umístěn v chrámu sv. Barbory. Vzhledem protiepidemickým vládním nařízením bude provoz chrámu sv. Barbory omezen. Jak bude možné chrám navštívit během doby vánoční a jak budou probíhat vánoční bohoslužby farnost zveřejní v pondělí 21. 12. 2020.

Open post

Roráty

Rorátní mše svaté v chrámu sv. Barbory budou tradičně každou adventní neděli vždy v 7 hodin.

Roráty především pro rodiny s dětmi budou během adventu ve čtvrtek od 7 hodin v kostele Matky Boží na Náměti.

 

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.

Open post

Výstava Člověk a víra

Výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a víra se koná v chrámu sv. Barbory. Výstava je umístěna na jedné z empor chrámu. Velkoformátové fotografie zachycují prožívání víry během církevních obřadů. Fotografický spolek Člověk a Víra pořádá každoročně výstavy nejlepších prací v kostelech po celé České republice, nyní expozice křesťanských fotografií zavítala i do Kutné Hory. Výstava bude k vidění do ledna 2021.

diecézní výstava 2019 Kutná Hora

Posts navigation

1 2
Scroll to top