Výuka náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme Vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit s biblickými dějinami a základy křesťanství. Zároveň je to vhodná příležitost pomoci dítěti lépe se orientovat v dnešním mnohonáboženském světě a poznat lidské i kulturní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad). Na hodinu náboženství bude první úterý v měsíci navazovat mše svatá pro děti, která začne v 17:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Na této bohoslužbě se budou děti moci aktivně podílet a lépe tak porozumět jak tomu, co se v kostele děje. Prosíme, abyste ji vnímali jako nedílný prvek této nabídky a své děti podpořili v účasti na obou částech programu.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (níže) a do 11. září 2020 ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu: patricie.koubska@khfarnost.cz (přihláška je ke stažení zde).

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 22. září 2020. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i Vás. V 16:00 se sejdeme v aule Církevního gymnázia, kde bude krátký program, prostor pro dotazy a seznámení. Odsud se pak přesuneme do klášterního kostela na první mši svatou pro děti v tomto školním roce.

Na setkání s Vámi a zejména s Vašimi dětmi se těší

P. Jan Uhlíř, kutnohorský farář

P. Dmytro Romanovský, kutnohorský kaplan

Zdena Hlavinková, katechetka

Ludmila Macháčková, katechetka

Patricie Koubská, katechetka

Scroll to top